Koncepcje w sprzedaży XXI w. – Prawo Otwartości

Czy poznałeś siłę działania 4 Praw Sprzedaży XXI wieku?

Na początek przypomnę, że opisywane prawa zaczerpnąłem z książek „Go Giver. Rozdawca” oraz „Go Givers. Rozdawcy sprzedają więcej” autorstwa Boba Burga i Johna Davida Manna.

W kilku wcześniejszych wpisach omówiłem 4 prawa, które mają wpływ na osiągnięcia sprzedawców, właścicieli firm działających na obecnym, trudnym rynku. Przypomnę, że one identyfikowały proces sprzedaży w odmienny od tradycyjnego sposób, wskazując kroki, które należy wykonać, aby odnieść sukces. Te kroki to:
1. Stworzenie wartości,
2. Wzbogacenie życia innych osób,
3. Budowa sieci,
4. Zachowanie autentyczności.

Podsumowując powyższe kroki, opisane w pierwszych 4 Prawach Niebotycznego Sukcesu, można stwierdzić, że dotyczą one dawania. Dawania w różny sposób – siebie, swoich emocji, aktywnego słuchania klienta, dobrego wypowiadania się o konkurencji. Prowadzenia marketingu edukacyjnego w portalach społecznościowych oraz tworzenia sieci kontaktów osób, zainteresowanych danym tematem. Bardzo ważnym elementem sprzedaży jest stworzenie wartości, która przewyższa cenę, jaką przyjdzie klientowi zapłacić.

A co mówi prawo otwartości?

Prawo otwartości mówi:

„Kluczem efektywnego dawania, jest otwartość na otrzymywanie.

W świadomości większości istnieje pogląd, że dawanie jest dobre, branie złe. Zależy jak na to spojrzymy.

Kiedy prowadzę szkolenia, zawsze powtarzam, że żeby coś otrzymać, najpierw należy dać coś z siebie. I tu właśnie pracuję nad zmianą mentalności przyszłych przedsiębiorców, żeby zmienili swoje życiowe podejście. Jeśli chcieliby otworzyć firmę bez własnego zaangażowania finansowego, czekając tylko na dotację, to można powiedzieć, że ich biznes będzie miał kruche podstawy. I długo nie pociągnie. Ale kiedy będzie budowany na mocnych podstawach, kiedy zostaną zaangażowane własne środki, zmieni się podejście do działania, uruchomi kreatywność, wtedy istnieje bardziej realna szansa na rozwój.
Tak więc daję swój czas, swoją wiedze, książki, audiobooki. Udzielam się jako wolontariusz.

Jestem również otwarty na otrzymywanie.
Nie mówię tutaj o otrzymywaniu w kontekście tzw. korzyści majątkowych. Mówię o zdrowym podejściu do życia i o otrzymywaniu „błogosławieństwa” od wszechświata.

Prawo otwartości mówi więc o tym, że każdy ma swój świat – ludzi z którymi się spotyka, zdarzenia i okoliczności, które go dotykają. Jest to świadomy obszar życia, zrozumiały, możliwy do logicznego uzasadnienia. Jednak istnieją również olbrzymie rejony wszechświata, stanowiące niezgłębiony obszar. Jest to właśnie ten obszar zdarzeń i okoliczności, którego nie rozumiemy, przekracza nasze percepcje myślenia. I właśnie ten obszar stanowi źródło nieprzebranych zasobów, źródło obfitości.

Od tego, czy ten nieznany świat się otworzy, zależy nasza hojność.

To jest tak, jak z sianiem ziarna. Kiedy wrzucimy w glebę ziarno, i wpadnie w urodzajną glebę, jak mówi biblia plon będzie obfity.    A więc kiedy  jesteśmy hojni i skupiamy się na tworzeniu wartości dla innych ludzi, naszych klientów, znajomych, itp., w naszym życiu pojawi się nagle prawdziwa wartość, którą otrzymamy z miejsca, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia. A więc dzwonią do nas klienci z nieznanych miejscowości, nawiązujemy kontakty handlowe, w życiu pojawiają się niepowtarzalne okazje. I co ciekawe w najmniej spodziewanych momentach i w wielkościach przekraczających wartości, które jest ktoś nam winien. Nie wiemy skąd i  którym momencie nadejdą te „dary”, ponieważ nie wiemy jak daleko rozprzestrzeni się nasz wpływ. Jest to prawo „przyczyny” i „skutku”

Reasumując, zmiana podejścia do klientów, otwartość, autentyczność, działa zawsze na naszą korzyść. Im więcej zasiejemy, tym więcej zbierzemy. I to jest naturalne prawo wszechświata.

Stanisław Bińkiewicz
Trener Biznesu, Coach

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype