Mój alfabet sukcesu – S jak Samoświadomość

Kontynuując „Mój alfabet sukcesu”, dzisiaj chciałbym zatrzymać się na samoświadomości. Jest to temat, który stanowi ważny element przywództwa.

Dlaczego akurat samoświadomość?

Ostatnio wziąłem się za czytanie pewnej niezwykle ważnej książki. Jej tytuł to „Heroiczne przywództwo”. Autor książki Chris Lowney, był Dyrektorem Zarządzającym banku J.P. Morgan, kierującym jego filiami na 3 kontynentach. Wcześniej 7 lat spędził w jezuickim seminarium.

W swojej książce opisuje tajemnice sukcesu pewnej firmy, która istnieje już ponad 450 lat. Firmą nazywa Towarzystwo Jezusowe – Zakon Jezuitów. Zarządzane przez Ignacego Loyolę Towarzystwo, nie miało ani pieniędzy, ani biznesplanu, a mimo to stało się najbardziej wpływową „korporacją” tamtej epoki. Nie mając żadnego doświadczenia, w dość krótkim okresie, uruchomiło ponad 30 uczelni, pod koniec XVIII wieku, posiadało ponad 700 szkół średnich i wyższych na 5 kontynentach. 20% Europejczyków kształconych było przez Jezuitów. Jezuici byli obecni na wielu kontynentach, przyczyniając się do rozwoju nauk przyrodniczych, kartografii czy też zmian czasowych.

Założyciel Zakonu był przywódcą, który dał i nadal daje lekcje przywództwa zakonnikom, ale także innym, prostym ludziom. Jego idee głosiły, że przywódcą można być zarówno w pracy, jak też w życiu codziennym, ucząc innych oraz ucząc się od innych.

Cztery zasady przywództwa które opisał autor książki, na podstawie dokonań Jezuitów:

 • Zrozumienie swych mocnych i słabych stron, wartości oraz światopoglądu,
 • Śmiałe wprowadzanie innowacji oraz adaptowanie się w celu ogarnięcia wszelkich zmian, jaki niesie zmieniający się świat,
 • Przyciąganie innych pozytywnym oraz pełnym miłości nastawieniem,
 • Dodawanie sobie i innym energii do działania poprzez rozbudzanie wielkich, pełnych heroizmu ambicji.

Te zasady, nie pochodzące wprawdzie z jakichkolwiek podręczników przywództwa, były wg Chrisa Lowney ’a podstawę kultury korporacyjnej Zakonu.

Dochodzimy do tematu samoświadomości, jako jednego z elementów sukcesu jezuitów, firmy, czy też gospodarstwa domowego.

Samoświadomość można zdefiniować jako dążenie do uporządkowania własnego życia.

Przywódcy mogą się rozwijać, dzięki samopoznaniu i uświadomieniu sobie słabych punktów, które mogłyby stać na drodze do realizacji ich planów. Pielęgnują oni także pewien bardzo ważny nawyk nieustannej autorefleksji oraz ciągłego doskonalenia się.

Wg Jezuitów, tylko osoba świadoma wie, czego chce, a dzięki temu, może pokonywać życiowe słabości, podążać w kierunku obranego celu oraz inspirować innych.

Do rozpoznania własnych ograniczeń, ojcowie stworzyli wiele narzędzi i praktyk , które nazwano „Ćwiczeniami duchowymi” .

Jak w dzisiejszych czasach, idąc śladami jezuitów, pracować nad podniesieniem swojej samoświadomości?

Po pierwsze należy wiedzieć, że samoświadomość i jej kształtowanie, nie jest procesem jednorazowym. Pewne wartości życiowe, którymi kieruje się każdy człowiek, są stałe, zmienia się natomiast świat i środowisko w którym przyszło żyć.

Przywódcy również muszą się zmieniać, poprzez uwzględnianie zachodzących zmian politycznych, społecznych, gospodarczych. Ich zadaniem jest obserwacja tego, co dzieje się wokół a związane jest z nowymi technologiami, pojawiającymi się kierunkami filozoficznymi, sposobem myślenia.
Muszą znaleźć również czas na „wejrzenie w siebie”, krytyczne spojrzenie na swoją postawę.

Przywódcy powinni na bieżąco walczyć z zakorzenionymi nawykami, uprzedzeniami kulturowymi,
umieć odrzucać blokady, które nie pozwalają adaptować się do nowych warunków.
I jeszcze jedna ważna sprawa -własne samodoskonalenie i podnoszona samoświadomość, są motywacją do działania innych osób, zespołów, członków rodzin, dodawania im otuchy oraz inspirowania do zmian. To wreszcie okazja do korzystania z każdej nadążającej się okazji, prowadzącej do sukcesu.

Aby realizować stawiane przed organizacją zadania, muszą być zachowane trzy aspekty samoświadomości:

 • Wolność od nieuporządkowanych przywiązań,
 • Wiedza o osobistych wartościach, celach, sposobach osiągania sukcesu,
 • Pewność siebie, stanowiąca podstawę rozwoju, odkrywania nowych dróg, pomysłów, perspektyw.

Jeśli znamy kluczowe wartości oraz zasady, jakimi kierujemy się w życiu, świadczy to o gotowości do zmian, pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, otwarciu się na nowe pomysły.

A teraz zadania dla Ciebie.

Ćwicz swoją samoświadomość, poprzez:
– docenienie swojej godności jako człowieka, oraz uświadomienie sobie wielkiego potencjału,
– dokonanie swego rodzaju analizy SWOT, czyli swoich słabych oraz mocnych stron, mających wpływ na twoje działanie,
– przeanalizuj wszystkie wartości życiowe, z którymi się utożsamiasz,
– wyznacz swoje osobiste cele,
– buduj relacje z osobami o podobnych wartościach, celach i misji życiowej,
– pracuj nad swoimi nawykami –  utrwalaj te, które skupiają się na realizacji życiowych priorytetów,
– pogłębiaj swoją wiedze poprzez czytanie wartościowej lektury.

Dzięki w/w działaniom podniesiesz swoją samoświadomość swoją i osób wokół Ciebie.

 

Stanisław Bińkiewicz

 

Serdecznie zapraszam do korzystania z moich usług.
W ofercie szeroki zakres usług, dla różnych osób – zarówno przedsiębiorców, jak też osób,
które chcą porozmawiać o życiu,  zmianach mentalnych, budżecie domowym, itp.

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype