Mój alfabet sukcesu – W jak wybory życiowe.

Dzisiaj temat wyborów życiowych, jako ważnego elementu na drodze do sukcesu.

Na początek krótka historia zaczerpnięta z powieści „Kradnąc konie” Pera Pettersona.

Otóż ojciec poprosił syna, żeby skosił trawę za chatą w której mieszkali. Ten wziął więc kosę i naśladując ruchy ojca, zaczął kosić. Mimo braku wprawy, szło mu dość dobrze. Z jednej strony chaty, wzdłuż ściany rosły gęste pokrzywy, które chłopiec omijał wielkim łukiem. W pewnym momencie przyszedł ojciec, popatrzył to na syna, to na jego dzieło i spytał, dlaczego nie kosi pokrzyw.
Chłopak spojrzał na kosę i pokrzywy i odpowiedział – „bo to boli”.
Ojciec uśmiechnął się, pokręcił głową i odrzekł – „sam decydujesz, kiedy ma boleć”, po czym gołymi rękami zaczął wyrywać pokrzywy, do momentu, kiedy wszystkie leżały na stosie.

Ty decydujesz, Ty masz wybór, jak postąpić, w którą stronę iść.

Od początku świata, człowiek stoi przed wyborem, ma moc decydowania o sobie, swoim życiu.

Adam i Ewa, pierwsi rodzice otrzymali od Boga wszystko co było potrzebne do życia. Zostali pierwszymi ogrodnikami. Mogli jeść do woli, mieli jednak zakaz jedzenia z Drzewa Poznania. Skuszona przez węża Ewa, zerwała owoc z tego drzewa, częstując nim również męża. Dokonanie przez obojga niewłaściwych wyborów, spowodowało wygnanie ich z raju i dalsze konsekwencje dla przyszłych populacji.

Jeszcze jeden zapis z Biblii, który dobitnie wskazuje na to, że Bóg dał człowiekowi możliwość dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych.

„On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania
a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane. „
Mądrość Syracha, rozdz. 15, w. 14-17

Ktoś kiedyś powiedział, że historia ludzi wolnych, nie jest historią przypadków, lecz historią ich wyborów.

Każdy może wybrać:

– drogę, którą chce iść,
– ludzi, z którymi chce się spotykać,
– swoje miejsce do życia,
– może wybrać sposób postrzegania sytuacji w której się znalazł.
– stylu życia, które chce wieść,
– osoby, które będą miały największy wpływ na życie,
– cele życiowe,
– współmałżonka,
– model samochodu,
– miejsce pracy.

W przypadku biznesu, przedsiębiorca musi codziennie podejmować szereg decyzji, które są często jego wyborami:

– rodzaju działalności, branży,-
– czy prowadzić firmę w formie jednoosobowej czy w formie spółki, czy zatrudniać pracowników, czy nie?
– jaką przyjąć formę rozliczeń z budżetem państwa?
– czy w obliczu kryzysu zwalniać pracowników, czy wyprzedać część majątku, ratując załogę?
– jakich dostawców i klientów wybrać?
– jakie produkty / usługi oferować – standardowe, czy wyższej jakości?
– bank i produkty bankowe,

Całe życie człowieka jest złożone z malutkich wyborów, których dokonuje każdego dnia. Z powodu ich rozmiaru, nie zawsze zwracamy na nie uwagę.  Ale  również są i trudne wybory, od których zależą przyszłe losy rodziny, przyjaciół i znajomych. Literatura ukazuje wielu bohaterów literackich, którzy w obliczu trudności stawali przed dokonaniem wyborów. Dowódcy i uczestnicy powstań, walczący na frontach wojen świtowych, więźniowie obozów koncentracyjnych, wielcy podróżnicy i zdobywcy, a także zwykli ludzie codziennie stawali i nadal stają przed trudnymi wyzwaniami, często kończącymi się śmiercią.

Człowiek przez całą swoją drogę życiową jest wystawiany na próbę. Mimo wsparcia najbliższych, przyjaciół, sam musi dokonać właściwego wyboru. Do niego należy ostateczny krok, który wynika z podszeptów intuicji, własnych przemyśleń, uzasadnień czy też argumentów. Nieraz jak pokazała historia, koniecznie jest zrezygnowanie z pewnych wartości na rzecz innych. Dokonując różnych wyborów, warto pamiętać o kierowaniu się etycznymi zasadami, empatią do drugiego człowieka.

Paweł Godawa w książce „Zrozumienie życia”, napisał:

Człowiek wybiera swoje życie poprzez wybór tego, za czym podąża!

Warto więc pokusić się o refleksję, czy dokonałem właściwego wyboru swojej drogi życiowej. Czy mam wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którym można zaufać?  Czy praca, którą wykonuję jest zgodna z moją pasją i zainteresowaniami. Czy mam rodzinę, współmałżonka, dzieci, czy też jestem osobą samotną, której najważniejszą wartością stał się pieniądz?

Jaki jest Twój wewnętrzny GPS?

Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype