Leasing

Europejski Fundusz Leasingowy SA Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Miesięczna rata: 240 PLN

Czynsz: 2.40000 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 105 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 240 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 1M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 2.400 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 8400 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 105 % 10500 PLN
Tarcza podatkowa 2021.6 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
8718.4 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczenia Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. Poręczenie cywilne umowy jest wymagane, jeżeli kapitał zakładowy spółki oraz kapitały własne w bilansie są niższe niż zobowiązanie. Poręczenie innej firmy wymagane przy nowych działalnościach (<6 miesięcy)
Amortyzacja 20%, 14% samochody specjalne
Wartość końcowa zależy od stawki amortyzacji i nie należy traktować tej podanej w przykładzie jako jedynej właściwej
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji