Czy wiesz na czym stoisz, czyli czy posiadasz inteligencję finansową?

Jak wygląda Twoja wiedza finansowa?

Kiedy na swojej drodze spotykam przedsiębiorców, bądź też kandydatów na przedsiębiorców, rzadko zdarza się osoba, która ma chociaż szczątkowe pojęcie na temat finansów firmy. Nie wiedzą  nawet jak ich praca przekłada się na pieniądze. Większość z nich zawierza ten ważny element funkcjonowania zewnętrznej firmie – biuru rachunkowemu, sądząc, że jest ono alfą i omegą finansów. Mówią, że po co mają zaprzątać sobie głowę jakimiś tam bilansem, rachunkiem wyników, jak od tego mają księgowego/księgową. Oczywiście, jest to totalna bzdura, bowiem trzeba byłoby ze świecą szukać biura księgowego, które również potrafi mikroprzedsiębiorstwu zrobić bilans, rachunek wyników, czy też rachunek przepływów pieniężnych. Mam przykład pewnej firmy, obsługiwanej przez biuro w Łodzi, ale kiedy jest potrzeba zrobienia pewnych zestawień, np. gdy ubiega się o kredyt, wyliczeń rentowności, itp., właściciel przychodzi do mnie, bo mówi że tam nie potrafią tego zrobić. Dzisiaj więc chciałbym przedstawić szczególnie młodym adeptom biznesu pewną książkę, która w dość przystępny sposób uczy finansów.

Czy wiesz, co to jest inteligencja finansowa?

Inteligencja finansowa, to inaczej zrozumienie zasady pomiarów wyników finansowych oraz zależności między nimi a ogólną kondycją firmy.

Innymi słowy, jest to umiejętność zagregowania danych finansowych w oparciu o księgi rachunkowe, wyliczenie wskaźników i ich interpretacja, i na ich podstawie ocena kondycji finansowej prowadzonej firmy. Jeśli właściciel biznesu będzie miał chociaż trochę pojęcia w tym temacie, podejmowane decyzje będą bardziej racjonalne, nie będzie przypadkowości w działaniu, to przełoży się na wynik finansowy.

„Inteligencja Finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menadżera” to napisana prostym językiem, zrozumiała dla każdego przedsiębiorcy książka, wyjaśniająca podstawowe pojęcia finansowe. I najważniejsze jednym z jej autorów, Joe Knight, uzyskał tytuł MBA w dziedzinie finansów, natomiast doświadczenie zdobył w praktyce, prowadząc szkolenia dla firm.

Lektura książki pozwala zdobyć kompetencje w kilku grupach umiejętności:
1. Zrozumienie ogólnych zasad zapisów znajdujących się w bilansie, rachunku wyników, czy też rachunku przepływów pieniężnych. Zna podstawową zasadę księgową, mówiącą o równoważeniu budżetu, czyli o równości aktywów i pasywów.

2. Zrozumienie zasad sztuki – mówi się, że finanse i księgowość są pewnego rodzaju sztuką, polegającą na wyrażaniu za pomocą liczb tego, co nie zawsze da się w taki sposób ująć. Do tego celu służy opieranie się na pewnych zasadach, ocenach szacunkowych i założeniach.

3. Zrozumienie zasad analizy – mając pewna wiedze z dziedziny finansów, można ją wykorzystać do dogłębnej analizy danych liczbowych, np. zwrotu z inwestycji, opłacalności produkcji, itp.

4. Zrozumienie pełnego obrazu firmy – opierając się na analizie danych liczbowych, a także innych czynników zewnętrznych, chociażby analizie konkurencji, regulacji prawnych, koniunktury gospodarczej, zmian gustów i preferencji konsumentów, itp., można podejmować decyzje strategiczne dla firmy.

Poznając tajniki wiedzy finansowej własnej firmy, jej właściciel ma większą zdolność do krytycznej oceny biznesu, podejmowania trafniejszych decyzji, przekładających się na wynik finansowy.

W kolejnych rozdziałach książki są przedstawione takie zagadnienia, jak rachunek wyników, znajomość podstaw bilansu, rachunku przepływów gotówki. W dalszej kolejności autorzy omawiają temat  wskaźników, których analiza pokazuje kondycję finansową firmy, dalej jak obliczyć i zrozumieć zwrot z inwestycji, zarządzanie kapitałem obrotowym.

Książka godna polecenia. Dla właścicieli biznesu, którzy lubią wiedzieć, na czym stoją, znać kondycję finansową firmy, podejmować ważne decyzje na podstawie konkretnych danych.
Inwestycja w zakup przewodnika, niewątpliwie szybko się zwróci.

Pozdrawiam

Stanisław Bińkiewicz.

Binkiewicz Finanse Logo

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype