Kredyt z kaucją

Po darmowym kredycie dla firm, dzisiaj słów kilka o nowym produkcie kredytowym. Właśnie niedawno ukazał się na rynku kredyt z kaucją. Odpowiada on na potrzeby finansowe przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach mieli problemy finansowe, nieterminowo spłacali swoje zobowiązania finansowe wobec banków i spadł im scoring BIK. Banki stosują różne jego oznaczenia – jedne kolorami, inne literami alfabetu. Dla potrzeb tego artykułu przyjmijmy, że mamy grupy klientów A, B, C, D, E. Otóż klienci z BIK A, B mieli możliwość zaciągania kredytów, pozostali możliwości mieli ograniczone, a najczęściej zerowe. Wtedy posiłkowali się pożyczkami pozabankowymi. Obecnie otworzyła się dla nich realna szansa otrzymania takiego kredytu, pod warunkiem zabezpieczenia go w postaci kaucji. Co to jest i na czym to polega. Otóż kaucja, to zatrzymana na rachunku kredytowym część udzielonego kredytu, stanowiąca równowartość 30% jego kwoty.
Przykład: na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę dokumentów finansowych, Bank podejmuje decyzje kredytową, czyli daje zgodę np. na 50.000 zł kredytu. Z tej kwoty 30% jest zatrzymywane jako kaucja, do momentu całkowitej spłaty kredytu.
W przypadku opóźnienia w spłacie całości lub jakiejkolwiek części Wierzytelności Banku w stosunku do terminów określonych w Umowie Kredytu, Bank jest uprawniony do zrealizowania swoich uprawnień poprzez zaliczenie części albo całości środków kaucji na spłatę zaległości. Jeśli środki finansowe zostaną z kaucji pobrane, kredytobiorca w terminie 30 dni musi ją uzupełnić do pełnej kwoty. Po spłacie kredytu, kaucja zostaje zwrócona kredytobiorcy. Czy kredyt jest wart tego, aby na niego zwrócić uwagę? Myślę, że tak, dlatego, że z doświadczenia wiem, że kiedy biznes się rozwija, kiedy jest potrzebny zastrzyk gotówki, czasami lepiej jest wziąć nawet droższe pieniądze i móc działać, niż odkładać w nieskończoność decyzje, umożliwiające szybszą ekspansję na rynku.
Reasumując, jeśli chcesz, aby Twój biznes ruszył z miejsca, zadzwoń lub napisz, a chętnie udzielę informacji, jak kredyt otrzymać.

Pozdrawiam
Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype