Biznesplan – prościej się nie da – Potencjał firmy

W dalszej części biznesplanu omawiane jest wykształcenie i doświadczenie. Jest to część, którą opisze ogólnikowo. Może trochę więcej informacji odnośnie innych umiejętności.

1. Potencjał wnioskodawcy

Dane o wykształceniu oraz doświadczeniu wpisujemy podobnie jak w CV.
Szkoła, rok ukończenia, kierunek, specjalność. Jeśli wykształcenie nie jest zgodne z zakresem działalności firmy, warto wyciągnąć pewne informacje, które mogą się przydać w działalności. Np. ukończyliśmy Liceum Ogólnokształcące. Może mieliśmy zajęcia komputerowe, gdzie poznaliśmy programy biurowe. Może ukończyliśmy Liceum Ekonomiczne, a tam były informacje z ekonomii, na temat podaży, popytu, marketingu, zarządzania firmą, finansów firmy. A może chcemy prowadzić usługi sprzątania, a mieliśmy skończone Technikum Chemiczne? – to z pewnością był przedmiot poświęcony technologii, znajomości różnych środków chemicznych, itp. Wiedza może się przydać do wykonywania usług czyszczenia chociażby tapicerki. Tak więc trochę pomysłowości i opis będzie ok.

W doświadczeniu wpisujemy zakłady pracy, w których dotychczas pracowaliśmy. Podajemy okres w którym byliśmy zatrudnieni, nazwę zakładu, stanowisko pracy oraz zakres czynności, zwracając uwagę na wiedze, którą możecie wykorzystać w zakładanej firmie.

Dalej mamy znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, co do tego nie powinno być wątpliwości odnośnie wypełnienia.

Kolejna rubryka, to kursy i szkolenia.
Na pierwszym miejscu należy ująć szkolenie, które przeszliście w trakcie projektu.
Może się ono różnie nazywać, przyjmijmy, że jest to ABC Prowadzenia działalności gospodarczej, drugie szkolenie z pisania biznesplanu. Należy wpisać kiedy się odbyły, kto organizował, tematyka szkolenia
Przykład:
Maj 2022 Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju. Na szkoleniu poznałem aspekty prawne podejmowania działalności gospodarczej, zasady rejestracji firmy w CEIDG, ZUS, US, REGON, formy rozliczeń z budżetem, podejmowanie akcji promocyjnych i reklamowych, tworzenie biznesplanu, techniki negocjacyjne, a także jak radzić sobie ze stresem.

Dodatkowe umiejętności:

Tutaj wpisujemy umiejętności, które przydadzą się nam w prowadzeniu działalności.

Przykład:

– Umiejętność budowania relacji z klientem,
– Umiejętność słuchania wskazówek zleceniodawcy,
– Umiejętności manualne, dobra sprawność ruchowa,
– umiejętności techniczne, projektowe, kosztorysowe,
– znajomość obsługi maszyn stolarskich,
– znajomość podstaw elektryki i hydrauliki,
– znajomość materiałów do produkcji mebli, umiejętność dostosowania ich
rodzaju i jakości do indywidualnych preferencji klienta,
– Wyobraźnia przestrzenna,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– dokładność, precyzja, rzetelność,
– dbałość o porządek w miejscu pracy,
– dyskrecja

2. Personel

W rubrykach wpisujemy stanowiska, które zamierzamy stworzyć na podstawie umowy o
pracę, czy inne umowy cywilno – prawne. Przy liczbie zatrudnionych, koniecznie wpisać trzeba wymagane kwalifikacje.

Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia i wykonane działania

W tym miejscu opisujemy, jakie podjęliśmy działania  w celu realizacji przedsięwzięcia.
Jakie mogliście podjąć działania?
– wziąć udział w szkoleniach,
– przeprowadzić badania rynku, na temat oferowanych produktów/usług,
– zrobić rozeznanie wśród biur rachunkowych,
– podpisać listy intencyjne z przyszłymi klientami,
– zebrać referencje od dotychczasowych klientów,
– przeanalizować własny model biznesowy,
– przygotować cennik usług,
– dokonać przeglądu posiadanego sprzętu, który będzie można używać w otwieranej firmie,
– zgromadzić środki finansowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, itp.

Przykład:

Przygotowując się do otwarcia firmy poczyniłem następujące kroki:

 1. Wziąłem udział w szkoleniu zakresu zakładania działalności gospodarczej i
  przygotowania biznesplanu. Szkolenie to przygotowało mnie pod względem
  administracyjna – prawnym do  otwarcia firmy, rozliczeń z US i ZUS, opracowania
  strategii marketingowej, a także napisania biznesplanu.
  2  Wziąłem udział w indywidualnych szkoleniach z doradcą, w zakresie przygotowania
  biznesplanu.
  3. Przeprowadziłem analizę marketingową, pod kątem  określenia misji firmy, strategii
  rozwoju, analizy własnego potencjału,
  4. Dokonałem analizy konkurencji, pod względem potencjału rynkowego, oferty
  produktowej oraz cen,
  5.  Dokonałem analizy potrzeb pod kątem zakupu niezbędnego sprzętu do nowo powstałej
  firmy;
  6. Przeprowadziłem inwentaryzację i konserwację posiadanego sprzętu, który wykorzystam
  podczas prac montażowych mebli,
  7. Zrobiłem symulację firmy w zakresie przychodów oraz kosztów,
 2. Jestem w trakcie opracowania cennika mebli, które będzie wykonywać moja firma,
  8. Zrobiłem rozeznanie w kwestii wyboru Biura Rachunkowego, które będzie prowadzić
  dokumentację mojej firmy,
  9  Dokonałem analizy stanu swoich finansów, pod kątem możliwości  zainwestowania w
  dodatkowy sprzęt.
  10.  Podjąłem rozmowy z podwykonawcami, którzy będą sprzedawać płyty meblowe, a
  także docinać je i oklejać.

Kolejna część tabeli – tutaj należy wyszczególnić majątek, który będzie wykorzystywany przez przedsiębiorstwo:
– należy wskazać środki użytkowane bezumownie (np. pojazdy czy lokale należące do właściciel, które zostaną wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej);
– należy wskazać majątek który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty/ wydzierżawiony itp. w ramach dotacji), jakie działania zostały podjęte w celu ich pozyskania.

Przykład:

1. Majątek użytkowany bezumowne:
– Stół Stolarski, ściski meblowe, szablony montażowe,
– Samochód Bus,
– Kasa fiskalna,

2. Na podstawie umowy użyczenia – pomieszczenie magazynowe w Srocku, ul. Łokietka 2
Właściciel:  Jan Kowalski. W wynajmowanym lokalu będę przechowywał sprzęt do
montowania mebli.

W tym wpisie to już wszystko, zapraszam na kolejne z zakresu biznesplanu i nie tylko.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype