Biznesplan – prościej się nie da – Potencjał firmy

W dalszej części biznesplanu omawiane jest wykształcenie i doświadczenie. Jest to część, którą opisze ogólnikowo. Może trochę więcej informacji odnośnie innych umiejętności.

1. Potencjał wnioskodawcy

Dane o wykształceniu oraz doświadczeniu wpisujemy podobnie jak w CV.
Szkoła, rok ukończenia, kierunek, specjalność. Jeśli wykształcenie nie jest zgodne z zakresem działalności firmy, warto wyciągnąć pewne informacje, które mogą się przydać w działalności. Np. ukończyliśmy Liceum Ogólnokształcące. Może mieliśmy zajęcia komputerowe, gdzie poznaliśmy programy biurowe. Może ukończyliśmy Liceum Ekonomiczne, a tam były informacje z ekonomii, na temat podaży, popytu, marketingu, zarządzania firmą, finansów firmy. A może chcemy prowadzić usługi sprzątania, a mieliśmy skończone Technikum Chemiczne? – to z pewnością był przedmiot poświęcony technologii, znajomości różnych środków chemicznych, itp. Wiedza może się przydać do wykonywania usług czyszczenia chociażby tapicerki. Tak więc trochę pomysłowości i opis będzie ok.

W doświadczeniu wpisujemy zakłady pracy, w których dotychczas pracowaliśmy. Podajemy okres w którym byliśmy zatrudnieni, nazwę zakładu, stanowisko pracy oraz zakres czynności, zwracając uwagę na wiedze, którą możecie wykorzystać w zakładanej firmie.

Dalej mamy znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, co do tego nie powinno być wątpliwości odnośnie wypełnienia.

Kolejna rubryka, to kursy i szkolenia.
Na pierwszym miejscu należy ująć szkolenie, które przeszliście w trakcie projektu.
Może się ono różnie nazywać, przyjmijmy, że jest to ABC Prowadzenia działalności gospodarczej, drugie szkolenie z pisania biznesplanu. Należy wpisać kiedy się odbyły, kto organizował, tematyka szkolenia
Przykład:
Maj 2022 Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju. Na szkoleniu poznałem aspekty prawne podejmowania działalności gospodarczej, zasady rejestracji firmy w CEIDG, ZUS, US, REGON, formy rozliczeń z budżetem, podejmowanie akcji promocyjnych i reklamowych, tworzenie biznesplanu, techniki negocjacyjne, a także jak radzić sobie ze stresem.

Dodatkowe umiejętności:

Tutaj wpisujemy umiejętności, które przydadzą się nam w prowadzeniu działalności.

Przykład:

– Umiejętność budowania relacji z klientem,
– Umiejętność słuchania wskazówek zleceniodawcy,
– Umiejętności manualne, dobra sprawność ruchowa,
– umiejętności techniczne, projektowe, kosztorysowe,
– znajomość obsługi maszyn stolarskich,
– znajomość podstaw elektryki i hydrauliki,
– znajomość materiałów do produkcji mebli, umiejętność dostosowania ich
rodzaju i jakości do indywidualnych preferencji klienta,
– Wyobraźnia przestrzenna,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– dokładność, precyzja, rzetelność,
– dbałość o porządek w miejscu pracy,
– dyskrecja

2. Personel

W rubrykach wpisujemy stanowiska, które zamierzamy stworzyć na podstawie umowy o
pracę, czy inne umowy cywilno – prawne. Przy liczbie zatrudnionych, koniecznie wpisać trzeba wymagane kwalifikacje.

Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia i wykonane działania

W tym miejscu opisujemy, jakie podjęliśmy działania  w celu realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to działań takich jak np. promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, badanie rynku

Jakie mogliście podjąć działania?
– przeprowadzić badania rynku, na temat oferowanych produktów/usług,
– podpisać listy intencyjne z przyszłymi klientami,
– zebrać referencje od dotychczasowych klientów,
– przeanalizować własny model biznesowy,
– przygotować cennik usług,
– dokonać przeglądu posiadanego sprzętu, który będzie można używać w
otwieranej firmie,
– zgromadzić środki finansowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, itp.

Przykład:

Przygotowując się do otwarcia firmy poczyniłem następujące kroki:

 1. Przeprowadziłem analizę marketingową, pod kątem  określenia misji firmy, strategii, rozwoju, analizy własnego potencjału,
 2. Na Facebooku założyłem fanpage przyszłej firmy, gdzie już teraz informuję potencjalnych klientów o powstaniu firmy, rodzaju oferowanych usług. Zachęcam do śledzenia strony.
 3. Przygotowałem ankietę na Facebooka, w której zamierzam dowiedzieć się od respondentów na temat ich preferencji w zakresie
  potrzeb konstrukcyjnych mebli, innych oczekiwań w stylistyce, czy ich funkcjonalności.
 4. Dokonałem analizy konkurencji, pod względem potencjału rynkowego, oferty produktowej oraz cen,
 5. Dokonałem analizy potrzeb pod kątem zakupu niezbędnego sprzętu do nowo powstałej firmy;
 6. Przeprowadziłem inwentaryzację i konserwację posiadanego sprzętu, który wykorzystam podczas prac montażowych mebli,
 7. Zrobiłem symulację firmy w zakresie przychodów oraz kosztów,
 8. Jestem w trakcie opracowania cennika mebli, które będzie wykonywać moja firma,
 9. Dokonałem analizy stanu swoich finansów, pod kątem możliwości  zainwestowania w dodatkowy sprzęt.
 10. Podjąłem rozmowy z podwykonawcami, którzy będą sprzedawać płyty meblowe, a także docinać je i oklejać.

Kolejna część tabeli – tutaj należy wyszczególnić majątek, który będzie wykorzystywany przez przedsiębiorstwo:
– należy wskazać środki użytkowane bezumownie (np. pojazdy czy lokale należące do właściciel, które zostaną wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej);
– należy wskazać majątek który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty/ wydzierżawiony itp. w ramach dotacji), jakie działania zostały podjęte w celu ich pozyskania.

Przykład:

1. Majątek użytkowany bezumowne:
– Stół Stolarski, ściski meblowe, szablony montażowe,
– Samochód Bus,
– Kasa fiskalna,

2. Na podstawie umowy użyczenia – pomieszczenie magazynowe w Srocku, ul. Łokietka 2
Właściciel:  Jan Kowalski. W wynajmowanym lokalu będę przechowywał sprzęt do
montowania mebli.

W tym wpisie to już wszystko, zapraszam na kolejne z zakresu biznesplanu i nie tylko.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype