Obniż koszty firmy w roku 2023 czyli jak zgłosić się do Małego ZUS Plus

Czy jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów swojej firmy w roku 2023?

Musisz więc szybko działać, aby zdążyć przed końcem stycznia. Jego ostatni dzień, jest punktem granicznym, do którego należy złożyć dokumenty, pozwalające na zmianę płaconych składek.
Myślę, że warto nad tym pomyśleć, ponieważ nastąpił duży wzrost innych kosztów w firmach i wielu właścicieli małych biznesów zaczyna zastanawiać się, czy nie zakończyć działalności.
Może obniżenie składek ZUS pozwoli odetchnąć, a w tym czasie można zastanowić się, w którym kierunku podążać. W ten sposób można zadbać o finanse.

W kolejnym, trzecim już wpisie poświęconym Małemu ZUS Plus, mowa będzie o dokumentach, które należy dostarczyć bezpośrednio, czy za pomocą portalu ZUS, aby móc skorzystać z obniżki kosztów.

Kilka słów wyjaśnienia odnośnie dokumentów ZUS.

Dokumenty ZUS dzielą się na:
1. Zgłoszeniowe
2. Rozliczeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe, to te, które są składane w przypadku rejestracji firmy, zmian w toku prowadzenia działalności, np. zawieszenia, likwidacji firmy, czy zmian związanych ze sposobem rozliczeń.
Takie najważniejsze to ZUS ZFA, ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZWUA.
Są też inne dokumenty, ale w przypadku firmy jednoosobowej ich znajomość jest wystarczająca.

Dokumenty zgłoszeniowe.
1. ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek przy rejestracji firmy – ten druk w imieniu przedsiębiorcy wypełnia ZUS,
2. ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
3. ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie płacimy innych tytułów ubezpieczeń,
4. ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń, w przypadku likwidacji firmy, czy też zmiany form płacenia składek.

Bardzo ważne są w przypadku zgłaszania do ubezpieczeń kody ubezpieczeniowe, które składają się z 6 cyfr, np. 05.10.0.0., z czego pierwsze 4 cyfry to kod podstawowy, pozostałe dwa zależą od tego, czy jesteśmy rencistą, emerytem, czy nie mamy ustalonego prawa do emerytury. Wygląda to następująco.

Cyfra 5 kodu – ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty:
0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty.

Ostatnia, szósta cyfra dotyczy stopnia stopnia niepełnosprawności:
0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

Cztery pierwsze cyfry oznaczają przedsiębiorców, którzy:
05.10 to kod dla tych, którzy płacą pełny ZUS,
05.12 to kod dla tych, którzy płacą pełny ZUS, mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
05.40 to kod dla osób, które płacą tylko ubezpieczenie zdrowotne, np. przez 6 m-cy korzystają z ulgi ZUS.
05.70 to kod dla osób korzystających z preferencyjnego ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności.
05.72 to kod dla osób korzystających z preferencyjnego ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
05.90 to kod dla tych, którzy korzystają, względnie będą korzystać z Małego ZUS Plus, czyli nie przekraczających progu przychodowego 120000 zł.
05.92 to kod dla tych, którzy korzystają, względnie będą korzystać z Małego ZUS Plus, czyli nie przekraczających progu przychodowego 120000 zł, posiadających prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dokumenty rozliczeniowe – DRA i DRAII.
Obecnie należy je składać co miesiąc, co ma związek z płaceniem składki zdrowotnej od dochodu. Tak więc do 20 każdego miesiąca, następującego po miesiącu za który płacimy składki, składamy druk ZUS DRA.
Jest też druk DRA II, w którym musimy  do ZUS przekazać dane odnośnie przychodów i dochodów za poprzedni rok, o ile chcemy skorzystać z preferencyjnego „Małego ZUS Plus”

Czy chcesz skorzystać z „Małego ZUS Plus” i płacić w roku 2023 niższe składki na ubezpieczenia społeczne? Jeśli odpowiedź jest twierdząca to kolejnymi krokami są:

  1. Jeśli korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. i w roku 2023 spełniasz  nadal warunki to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.
  2. Jeśli nie korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. a spełniasz warunki, to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jak zgłosić się do ubezpieczenia „Mały ZUS Plus”?

  1. Musisz drukiem ZUS ZWUA wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2022 r., a nie korzystałeś z „małego ZUS plus”
  2. Musisz dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
  3. Musisz przesłać druk DRA II, w którym wykazać trzeba przychody oraz dochody firmy osiągnięte w roku 2022.

Jeśli te informacje nie są wystarczające, możesz zajrzeć na strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wielu potencjalnych przedsiębiorców, a także mających już własne firmy, często mówi do mnie, kiedy przedstawiam takie i inne informacje, chociażby odnośnie ewidencji księgowej, twierdzi, że to jest mu niepotrzebne, bo przecież ma księgowego, i to on wie. Ja jednak z uporem maniaka twierdzę, że właścicielem firmy jesteś Ty, a nie Biuro Księgowe. Żeby rozwijać firmę trzeba mieć tzw. inteligencję finansową, a więc wiedzę, która daje szersze spojrzenie na całokształt jej funkcjonowania.

Kończąc niniejszy artykuł, chciałbym zachęcić moich czytelników do oszczędzania. Analizuję od jakiegoś czasu lokaty, zastanawiając się, czy będzie można skorzystać z efektu tzw. procentu składanego. I okazuje się, że najczęściej jest tak, że pierwsza lokata, tzw. na start, jest oprocentowana wyżej, np. 7,5-8%, kolejne już dają bardzo niskie oprocentowanie.
Ja przyglądam się takiemu bankowi – Inbank. Ma on lokatę na start na 3 m-ce, z oprocentowaniem 8,5%. Po odnowieniu jest oprocentowana w wysokości analogicznej do oprocentowania standardowej lokaty wynoszącej aktualnie 7,5% na 3 m-ce, powiększonej o bonus 0,1%. Jest to lokata na pewno warta przemyślenia.

Stanisław Bińkiewicz

 

 

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype