Obniż koszty – nie płać pełnego ZUS

Wpis dotyczy przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z tzw. Małego ZUS Plus.

Zaczął się rok 2023, a wraz z nim nowe wyzwania pojawiły się przed właścicielami biznesów. Wielu z nich zadaje sobie pytanie, czy w obliczu nadchodzących trudności gospodarczych da sobie radę, czy utrzyma firmę.
Dlatego teraz, na samym początku roku, warto jest usiąść i zastanowić się w którym kierunku iść.
W rozwoju firmy zawsze są dwie drogi:
1. Droga poprzez stały wzrost przychodów ze sprzedaży usług, towarów, itp.
2. Droga poprzez obniżkę kosztów.

Dzisiaj poruszę temat obniżki kosztów, poprzez redukcję składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli prowadziłeś firmę w poprzednim roku i nie osiągnąłeś przychodu 120 000 zł, to zastanów się, czy nie skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus.

Ważne!

Do końca stycznia 2023 roku musisz zdecydować, czy chcesz płacić tak jak dotychczas tzw. Duży ZUS, czy płacić składki niższe, oparte na formule Małego ZUS Plus.

Dla kogo jest przeznaczony Mały ZUS Plus?

Ten sposób rozliczenia ubezpieczeń społecznych jest możliwy dla:
a) przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG,
b) prowadzących działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.
c) przedsiębiorców, którzy przez ostatnie dwa lata korzystali z preferencyjnego ZUS, wyliczanego od
30% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce,
c) przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 000 zł.

Ważne!

Jeśli działalność była prowadzona przez co najmniej 60 dni, wielkość przychodu uprawniającego do skorzystania z Małego ZUS Plus, nalicza się proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia działalności.
Należy więc dokonać wyliczenia.

Przykład:

Pani Irena prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2022. Limit przychodów uprawniający do skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus, wylicza się dzieląc 120 000, przez ilość dni w roku, następnie wynik mnożąc przez ilość dni podlegania ubezpieczeniom.
W roku 2022 – ilość dni kalendarzowych – 365
Ilość dni podlegania ubezpieczeniom społecznym – 214 (30+31+31+30+31+30+31)

Wyliczenie limitu przychodu: (120000 zł:365 dni) x 214 dni = 70356,16 zł
Zatem Pani Irena może skorzystać z Małego ZUS Plus, jeśli

Ważne!
Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że do okresu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z Małego ZUS (tzw. ZUS preferencyjny).

Kto nie może skorzystać z ZUS preferencyjnego?

Z Małego ZUS Plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, nie spełniający podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej a także:
a) w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystali z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,
b) spełniają warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,
c) rozliczają się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia z VAT – z uwagi na to, że nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek.
d) podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej,
e) wykonują w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywali dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie mogą również korzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako:
a) twórca, artysta,
b) osoba wykonująca wolny zawód,
c) wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
d) osoby prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

W tym wpisie tyle informacji. Warto zastanowić się nad tym, czy może nie lepiej byłoby zmniejszyć obciążenie ZUS, a zaoszczędzone pieniądze ulokować na lokacie terminowej, może wpłacać do IKZE. W kolejnym pokażę przykłady wyliczenia składek małego ZUS Plus.

Stanisław Bińkiewicz

Zapraszam do korzystania z moich usług doradczych, mentorskich, wiedzy z psychologii biznesu, ekonomii behawioralnej, księgowania mentalnego, itp.
tel. 606-119-428

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype