Już niedługo Nowy Rok, czyli „przełomowe porady”

Witam serdecznie sympatyków mojego bloga. Dawno nie pisałem nowych artykułów, czas tak szybko mija, a tuż za rogiem widać zarys drzwi, przez które przejdziemy do nowej rzeczywistości 2023 roku.  Jeszcze kilka dni zamkniętych, mamy więc czas na przygotowanie się na ich otwarcie.

Koniec roku to czas podsumowań, planów na przyszłość. Na to przyjdzie jeszcze pora,  ja dzisiaj chciałbym wspomnieć Wam o kilku sprawach, których znajomość może się w tej końcówce roku i początku nowego przydać.

Pierwsza, niezwykle istotna rzecz, to możliwość obniżenia obciążenia podatkowego, poprzez wpłatę na IKZE.
IKZE jest to Indywidualne Konto Zaopatrzenia Emerytalnego, na które można wpłacać w ciągu roku kwoty do wysokości maksymalnego limitu rocznego.
I tak w roku 2022 można było wpłacić:
– osoby nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej – 7 106,40
– osoby prowadzące działalność gospodarczą –
 10 659,60
Wpłaty na IKZE mogą być alternatywą dla kont oszczędnościowych, do wysokości wpłaconych limitów, zmniejszają bowiem podstawę opodatkowania danego roku. Szczególnie wart zastanowić się wtedy, kiedy zostaje przekroczony pierwszy próg podatkowy i trzeba zapłacić 32% podatku. Biorąc tylko limit w zaokrąglonej kwocie 10 000 zł, mamy 3200 zł oszczędności. Od pieniędzy zebranych na IKZE  przy wpłacaniu przez min. 5 lat i wypłacie po 65 roku życia – nie zapłacimy podatku od zysków (podatku „Belki”), a jedynie zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Na temat IKZE znajdziecie wiele treści w Internecie.

Druga ważna rzecz dotyczy ZUS.
Zakład przypomina, o obowiązku posiadania własnego profilu na Portalu  PUE ZUS. Dotychczas obowiązek ten dotyczył płatników rozliczających składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców. Poprzez portal, można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Poprzez aplikację można przesyłać deklaracje ubezpieczeniowe. Płatnicy mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji, np. do banku lub urzędu. Jeśli w imieniu właściciela firmy, profil założył pełnomocnik, np. biuro księgowe, oznacza to, że Płatnik posiada swój profil na PUE ZUS. Jeśli nie, musi tego dokonać, albo sam, albo przez pełnomocnika.

Trzecia niezwykle ważna sprawa, która mogła umknąć, dotyczy osób, które doszły do wieku emerytalnego, ale nadal chcą pracować, bądź prowadzić firmę. 

W 2022 roku weszły przepisy podatkowe, zachęcające do kontynuacji pracy zawodowej. Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT- 0 dla seniora. Nie będą więc płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Prócz tego pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi.

Z ulgi dla Seniorów mogą korzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,

Jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub
  uposażenia rodzinnego.

Osoby tym zainteresowane mogą zajrzeć na strony internetowe i poczytać na interesujący temat. Wiadomo, że przed podjęciem decyzji, warto sobie przeliczyć, zrobić symulację opłacalności.
To tyle na dzisiaj, kilka innych informacji na blogu można oczekiwać jeszcze w tym roku.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype