Kredyt z gwarancją Cosme

Niniejszy wpis poświęcam produktowi kredytowemu, oferowanemu przez Idea Bank, jakim jest kredyt z gwarancją COSME.

Zanim przejdę do przedstawienia tej oferty, chciałbym pokrótce przybliżyć Program COSME.

Program COSME został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej e grudniu 2013 r.
Jego celem jest oddziaływanie na rzecz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020, min. poprzez stosowanie instrumentów finansowych, a jednym z nich są gwarancje.

Dzięki podziałowi ryzyka, /gwarancja udzielana jest w wysokości 50%/ Banki pośredniczące mogą rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwala to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego COSME nie mogą liczyć na zdobycie niezbędnego finansowania. Innymi słowy istnieje możliwość udzielenia kredytu z gwarancją COSME. firmom, które np. nie mają historii kredytowej – dotychczas nie korzystały z kredytów, jak też podmiotom, z gorszą historią kredytowania.

Idea Bank ma w swojej ofercie dwa produkty z gwarancją COSME:

  1. Kredyt na start – przy stażu działalności maksymalnie  do 18 m-cy, bez stażu minimalnego
  2. Kredyt inwestycyjny – przy stażu działalności od 12 do 18 m-cy

Kredyt na start

Minimalna kwota kredytu stanowi kwotę 10000 zł, maksymalna bez zabezpieczeń do 100000 zł dla klientów bez historii BIK, z zastrzeżeniem, że jeśli kredyt będzie liczony metodą na prognozę, wtedy
przedsiębiorca max może otrzymać 50 tys. zł.
Kredyt na start z zabezpieczeniem może być udzielony zarówno klientom bez historii kredytowej jak też tym ze słabszą historią, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 350 tys. zł
Okres kredytowania wynosi 120 m-cy.

Kredyt inwestycyjny

Jest przeznaczony na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, remonty i modernizacje maszyn i urządzeń, a także nieruchomości, zakup nieruchomości, refinansowanie nakładów na cele związane z inwestycją itp.
Kredyt ten jest zabezpieczony hipotecznie i może być udzielony do kwoty 600 000 zł
Maksymalny okres kredytowania to 120 m-cy.

Jeśli ktoś z czytających niniejszy wpis miałby pytania w stosunku do przedstawionych powyżej produktów, zapraszam do kontaktu.

 

Stanisław Bińkiewicz

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype