Środki na podjęcie działalności gospodarczej – kryteria oceny

Czy Twój Urząd Pracy posiada środki na rozpoczęcie działalności gosp. ?

Jeśli  tego nie sprawdziłeś to czas najwyższy. Jeśli mieszkasz na terenie powiatu piotrkowskiego, to ja sprawdziłem to za Ciebie. I możesz mi wierzyć, lub nie, możesz sprawdzić sam, że właśnie od dzisiaj do 29 kwietnia Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dofinansowanie działalności. Zaczęło się odliczanie. Jeśli odrobiłeś lekcje o których wielokrotnie pisałem na blogu, masz plan na swój biznes, który jest zgodny z pasją, wiesz, że to jest cel Twojego życia, nie wahaj się, Weź sprawy w swoje ręce i zacznij działać.
Czasu jest tak naprawdę niewiele, więc weź się do roboty.

Poznaj kryteria oceny wniosków.

Jeśli chcesz, aby Twój wniosek przekonał Komisje oceniającą, w pierwszej kolejności powinieneś przeczytać kryteria przyznawania środków. Każde kryterium to ustalona ilość punktów. Maksymalnie możesz zdobyć 50, minimalna ilość punktów, aby wniosek był przyjęty do realizacji – 30.
Nie będę omawiał wszystkich kryteriów, wskażę natomiast te najbardziej istotne.

Rodzaj planowanej działalności – w tej klasyfikacji, najwyższą ilość punktów otrzymuje działalność produkcyjna – 3 pkt. Niższe punktacje ustalono dla działalności usługowej – 2 pkt i handlu – 1 pkt

Innowacyjność przedsięwzięcia – tu musisz zdać się na ocenę Komisji, która o ile spodoba jej się plan
biznesu, może dać od 1 do 3 pkt.

Lokalizacja działalności – tutaj również możesz dostać od 1 do 3 pkt, w zależności o trafność wyboru
lokalizacji. Chodzi o to, czy Twoja firma będzie konkurencyjna na terenie działania, czy będzie działać na terenie powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa.
Okres rejestracji w Urzędzie – tutaj punktacja jest najbardziej łaskawa dla zarejestrowanych powyżej 6 m-cy, bowiem otrzymają 3 punkty, pozostali zaś 0 pkt.

Proponowana forma zabezpieczenia – w tym kryterium najwięcej punktów, bo 6, mogą otrzymać
osoby, które zabezpieczą dotację poręczeniem osób trzecich, blokadą środków na rachunku, poręczeniem wekslowym. Ta forma gwarantuje uzyskanie 6 pkt. Z kolei 4 pkt uzyska osoba zabezpieczająca dotację gwarancją bankową, 2 pkt aktem notarialnym.

Udział środków własnych w finansowanym przedsięwzięciu – tu maksymalnie można otrzymać 2 pkt jeśli udział wyniesie powyżej 30 % wartości dotacji. Jeśli więc dotacja ma wynieść 22 tys. zł. to 30% procentowy udział własny wyniesie 6.600 zł.

Kwalifikacje zawodowe – jeśli będziesz miał kwalifikacje, które będą zgodne z zakładaną działalnością, możesz otrzymać do 3 pkt, Tyle samo za doświadczenie.

Stopień przygotowania do prowadzonej działalności – określa w jakim stopniu jesteś przygotowany pod kątem pozwoleń, umów wstępnych z dostawcami i odbiorcami, posiadanego lokalu, umów dzierżawy lokalu,  rozeznania rynku, w tym znajomości konkurencji. Tu możesz otrzymać maksymalnie 7 punktów.

Specyfikacja planowanych wydatków – oceniana jest przydatność wszystkich planowanych wydatków w tym zakupów inwestycyjnych, inaczej zbieżność z działalnością gosp. Maksymalna ilość możliwa do uzyskania to 3 pkt.

Analiza finansowa przedsięwzięcia – Komisja przyznaje punkty 0-3 na podstawie analizy finansowej czyli realność osiągnięcia założonego wyniku finansowego.

Ocena ogólna wniosku – tutaj już Komisja ocenia cały wniosek, jego spójność, czytelność, kompletność.
Maksymalnie można otrzymać 5 pkt.

Czy jesteś w stanie policzyć na ile Cię stać?

Myślę, że zdobycie minimalnej ilości pkt jest w Twoim zasięgu. Teraz jeśli już przeanalizujesz swoje atuty, oszacujesz możliwości, czas brać się za pisanie wniosku. Pieniądze czekają.
Możesz mieć szereg pytań i wątpliwości, narzekasz na brak weny twórczej, Zawsze służę pomocą i dobrą radą.

Uwaga!  Powyżej opisane kryteria zaczerpnąłem ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Myślę, że na stronach innych Urzędów Powiatowych można znaleźć kryteria obowiązujące w danym regionie, które mogą być takie same albo niewiele odbiegać od przedstawionych.

Stanisław Binkiewicz

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype