Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jak szukać?

Na początek życzenia Noworoczne!

Witam serdecznie w Nowym Roku. Wszystkim czytelnikom mojego  bloga składam najserdeczniejsze życzenia. Właścicielom firm, życzę, aby ich biznes przynosił satysfakcjonujące dochody, dawał wiele radości z wykonywanych zadań. I co przynajmniej dla mnie jest bardzo ważne, aby w życiu panowała harmonia, równowaga i spokój ducha.

Moje postanowienie na rok 2017!

Dzisiaj w drugi dzień Nowego Roku, chciałbym podzielić się z Wami informacją, iż w kolejnych artykułach, będą chciał zawęzić grupę docelową mojego bloga. Jako katolicki przedsiębiorca, będę pisał artykuły, skierowane właśnie do przedsiębiorców, którzy w swojej pracy, kierują się zasadami etycznymi, opartymi na wartościach chrześcijańskich, których źródłem inspiracji jest Biblia, ewentualnie, którzy takie zasady chcieliby wcielić w swoje życie. Mam nadzieję, iż później z tych artykułów, powstanie e-book, jako jedno z moich marzeń do zrealizowania w roku 2017.

Czy umiesz szukać pieniędzy?

Tymczasem przechodząc do głównego tematu artykułu, nieco miejsca chciałbym dzisiaj poświęcić szukaniu pieniędzy, a mianowicie dotacjom na założenie firmy, doradztwo, itp.
Mam styczność z Funduszami Unijnymi od 2004 r, to jest od momentu, gdy Polska stała się członkiem Unii. I obserwuję, iż wśród właścicieli firm, a także osób, które chcą pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, istnieje bardzo mała wiedza w tym temacie. Szczególnie, jeśli chodzi o środki dla osób bezrobotnych, czy też zagrożonych bezrobociem.

Większość osób, udaje się do Urzędów Pracy, tam widzi główny strumień dotacji. Tymczasem jest to tylko jeden ze strumieni środków pieniężnych, bowiem na terenie różnych województw, w przetargach organizowanych przez organy zarządzające Funduszami Unijnymi, biorą udział nie tylko Urzędy Pracy, ale też inne przedsiębiorstwa, które niekoniecznie znajdują się na terenie danego województwa. No, może później, uruchamiając tzw. Biura Realizacji Projektów.

Dotacje to nie tylko Urzędy Pracy!

Dzisiaj pokażę przykład dwóch firm, które prowadzą, względnie w ostatnim czasie prowadziły nabory w woj. łódzkim. Wcześniej o jednej z nich pisałem w artykule poświęconemu programowi „Na pomoc pracy”. A teraz przedstawię inne projekty.

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek w okresie poprzedzającym okres Bożego Narodzenia, tj. 08.12.2016 r. – 22.12.2016 r. prowadził  nabór do udziału w projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim” /woj. łódzkie/, w formie bezzwrotnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Grupa docelowa objęła 100 osób (55 kobiet, 45 mężczyzn), bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy), w wieku powyżej 29 roku życia, należących do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (44 kobiety o 36 mężczyzn)
 • osoby długotrwale bezrobotne (5 kobiet i 5 mężczyzn)
 • osoby w wieku 50 lat lub więcej (6 kobiet i 4 mężczyzn)

Pomoc w tym programie wszystkim Uczestnikom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie postaw przedsiębiorczych, z których 80% (80 osób) uzyska wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na rozwój własnych działalności gospodarczych.
W ramach wsparcia przewidziano jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gosp. w kwocie 22.700 zł oraz wsparcie pomostowe na okres 6 lub 12 m-cy (1 750,00 zł/miesiąc).

Czy to prawda, że Biznes jest kobietą?

I jeszcze jeden projekt, który podejrzewam umknął wielu, w tym wypadku paniom woj. łódzkiego. Projekt nazywał się bardzo ładnie, „Biznes jest kobietą”. Mimo, że na stronie projektu pisze, iż rekrutacja dalej trwa, to wydaje mi się, że się już

Czego i kogo ten projekt dotyczył?

Projekt „Biznes jest kobietą!” założeniem objął 84 kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy, uczące się lub zamieszkujące teren woj. łódzkiego, poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy,
w tym:
-72 kobiety bezrobotne i 12 kobiety bierne zawodowo
-m.in. 45 kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dziecka oraz młodych matek
-m.in. 25 kobiety o niskich kwalifikacjach
-m.in. 5 kobiet

W ramach projektu przewidziano:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprzedaż, biznesplan),
 • doradztwo indywidualne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • jednorazowa dotacja,
 • wsparcie pomostowe (1850 zł/m-c przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej)
 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Projekt prowadzi Gamma sp. jawna z Warszawy.

Jak więc widać, warto czasami poszukać po internecie i znaleźć pieniądze dla siebie.
Są, jak widać, ale dla osób bardziej dociekliwych, którzy wiedzą, że Powiatowe Urzędy Pracy nie mają monopolu na dotacje. Wszakże już kiedyś napisano: Szukajcie a znajdziecie.

Stanisław

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype