Środki na podjęcie działalności gospodarczej czyli jak rozwinąć skrzydła

Wczoraj przeglądałem strony internetowe Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Po długim okresie stagnacji zauważyłem ożywienie. Wreszcie zaczyna się coś dziać. Urząd otrzymał środki z Funduszu pracy i ogłosił nabór wniosków:
1. O przyznanie środków dla pracodawców ubiegających się o zawarcie umowy umożliwiającej zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Urząd dysponuje środkami, umożliwiającymi przyznanie 33 dotacji w wysokości 22 tys. zł.
Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 02.09.2015 do 08.09.2015.

2. dla bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Urząd dysponuje środkami umożliwiającymi przyznanie 33 dotacji do wysokości 22 tys. zł. każda.
Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 05.10.2015 do 09.,10.2015r.

Przedstawiając powyższą informację, która dotyczy rynku lokalnego – Piotrkowa Tryb. i powiatu piotrkowskiego, chciałem wzbudzić zainteresowanie tym tematem osoby również z innych regionów Polski.
Przez ostatnich kilka miesięcy brak było aktywności Urzędów, co było spowodowane brakiem przydzielonych środków pieniężnych. Mam nadzieję, że wraz z końcem wakacji, rozbudzą się również Instytucje odpowiedzialne za aktywizację osób bezrobotnych, otwierając drogę do powstania nowych firm, szkoleń, itp.

Często na forach internetowych czytam posty osób szukających informacji na temat, skąd wziąć środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dlatego warto zapamiętać, że można je pozyskać biorąc nie tylko kredyt bankowy, ale także pożyczki z Funduszy Pożyczkowych, czy wreszcie dotacje z PUP.

Pozdrawiam
Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype