Biznesplan – prościej się nie da – Cz. III. Opis przedsięwzięcia

W niniejszym wpisie, kontynuuję „Opis planowanego przedsięwzięcia” :

8. Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej

Uwagi! W tym punkcie przedstawiamy swoją wiedzę w proponowanym rodzaju działalności, poprzez opis uzyskanych pozwoleń, certyfikatów, odbytych szkoleń, załączając kserokopie do biznesplanu.
Warto również przedstawić informacje o działaniach już podjętych na rzecz przyszłej współpracy z klientami czy dostawcami. Mogą to być chociażby listy intencyjne, w których strony niezobowiązująco deklarują chęć przyszłej współpracy. Tutaj tez przedstawiamy inne działania, które już realizujemy, chociażby w formie reklamy na Facebooku, badania rynku, analiza konkurencji, itp. Może to być np. zgromadzenie środków finansowych na dodatkowe zakupy inwestycyjne.

Przykład dotyczący firmy wykonującej meble na wymiar.

Do prowadzenia działalności gospodarczej w proponowanym zakresie, nie są wymagane certyfikaty, zaświadczenia, zezwolenia.

Podjęte działania na rzecz prowadzenia działalności gosp.

1.  Wziąłem udział w szkoleniu grupowym dotyczącym prowadzenia działalności gosp.
organizowanym przez beneficjenta Projektu, Firmę…..
2.  Wziąłem udział w szkoleniu indywidualnym na temat opracowania bizesplanu, organizowanym
przez beneficjenta Projektu, firmę ………..
3. Prowadzę negocjacje firmami sprzedającymi płyty meblowe oraz akcesoria – na razie nie mam
podpisanych umów.
4. Zrobiłem rozeznanie wśród biur rachunkowych w celu wyboru właściwego do obsługi mojej firmy.
Opracowałem sobie kilka pytań do zadania właścicielom biur, które pomogą mi wybrać właściwą
firmę.
5. Przeprowadziłem badanie rynkowe konkurencji pod kątem potencjału, ich oferty handlowej,
terminów realizacji zamówień, stosowanych cen.
6. Dokonałem analizy swoich celów i wartości życiowych, zarówno osobistych, jak też tych
związanych z realizacją celów nakreślonych w biznesplanie dla przyszłej firmy.

9. Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga! W tym punkcie wpisujemy posiadane zasoby techniczne, które będą mogły być wykorzystane w toku prowadzenia działalności. Nie zaliczamy do nich tych, które będą zakupione z dotacji.

Przykład:
W firmie, którą zamierzam uruchomić, wykorzystam sprzęt oraz pojazd, których jestem właścicielem.  Poniżej podaję posiadane zasoby rzeczowe:
– Stół Stolarski, ściski meblowe,  szablony montażowe – wartość około 5000 zł,
– Samochód Bus – 25000,
– Kasa fiskalna – wartość około 1700 zł.

10 Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej działalności?

W opisie powinniśmy zawrzeć informacje, które dadzą odpowiedź na pytanie,
czy działalność wymaga pomieszczenia administracyjnego, czy handlowo – usługowego. Jeśli posiadacie takowe, to, jakiej jest wielkości, jego metraż, wyposażenie, media, położenie (np. ruchliwa ulica, centrum miasta, dostęp do parkingu, itp.

Przykład:
Do prowadzenia działalności w proponowanym zakresie, wykorzystam:
1. Pomieszczenie mieszkalne – w którym będzie siedziba firmy. Tutaj będę wykonywał czynności administracyjne i przechowywał dokumenty firmowe.
W pomieszczeniu mieszkalnym, będzie wygospodarowane miejsce na biurko oraz szafę do przechowywania dokumentów.
2. Firma będzie prowadzić działalność mobilną. Po wykonaniu obmiarów,  zlecę docięcie płyt oraz ich oklejenie, hurtowni, oferującej tego typu usługi.
Do mnie będzie należało wykonanie otworów oraz skręcenie mebli, te czynności realizowane będą w miejscu wskazanym przez klienta.
Do przechowywania sprzętu niezbędnego przy wykonywaniu usług, będę korzystał z użyczonego przez moich rodziców garażu znajdującego się w Piotrkowie Tryb., ul. Kolorowa 12. Pomieszczenie posiada energię elektryczną, nie wymaga prac adaptacyjnych. Jego wielkość jest wystarczająca.

11. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na założenie własnej
działalności gospodarczej.

Tutaj wpisujemy  kwotę dotacji o jaką się ubiegamy.

W omawianym projekcie jest to kwota 23050 zł.

Ciąg dalszy w kolejnym wpisie.

 

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype