Biznesplan – prościej się nie da. Wykonalność ekonomiczno – finansowa.

Już niewiele materiału zostało do końca opracowania. Obecnie zajmiemy się prognozą przychodów oraz kosztów.  

V. Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
3. Wykonalność ekonomiczno-finansowa
Prognoza przychodów z planowanej działalności

Uwagi.
W tym punkcie musimy przedstawić założenia przychodów ze sprzedaży produktów, usług.
W tabeli należy przygotować wyliczenia prognozy 3 letniej. Jednak co ważne, nie są to lata kalendarzowe, ale pełne lata działalności firmy. Warto zastanowić się jakie wpisać rodzaje usług, albo sprzedawanych produktów/Jakie zastosować ceny. W wielu przypadkach proponuję je uśredniać, aby nie było konieczności wpisywania zbyt dużej ilości pozycji, co będzie związane ze żmudnymi wyliczeniami. Przykład: sklep warzywno – owocowy sprzedaje zarówno warzywa jak i owoce, które mogą być sprzedawane w sztukach lub w kilogramach. Wtedy dzielimy produkty na warzywa w szt., warzywa na kg, warzywa w pęczkach, w każdej grupie wybieramy najczęściej występujące, i uśredniamy cenę.
Np. ananas – 8 zł/szt.
awokado – 5 zł/szt.
granat 6 zł/szt.
mango – 5 zł/szt.
Średnia cena owoców sprzedawanych na sztuki, wynosi 24 zł/4 = 6 zł
Np. w budowlance, niektórzy z uczestników projektów dają ceny poszczególnych usług, np. usługi układania płytek, gładź szpachlowa, montaż sufitu podwieszanego. Inni z kolei dają średnią cenę lokali, np. średnia cena remontu łazienki, roboty wykończeniowe – mieszkanie do 50 m2, mieszkanie do 75 m2, itp.  Następnie ustalana jest wielkość sprzedaży i prognoza wyniku.
Ważne, aby zwrócić uwagę, iż w ostatniej pozycji w pierwszym roku działalności wpisujemy wsparcie pomostowe, które ma wpływ na wielkość sprzedaży. W kolejnym roku należy pamiętać, aby sprzedaż była większa, co najmniej o wartość tego wsparcia. W innym przypadku nastąpi regres.
W tabeli należy uzasadnić, dlaczego przyjęliśmy takie założenia.

Poniżej przykład firmy wykonującej meble na wymiar:

L.P. Produkt/usługa Rocznie (I rok działalności) Rocznie (II rok działalności) Rocznie (III rok działalności)
Ilość Wartość sprzedaży Ilość Wartość sprzedaży Ilość Wartość sprzedaży
1 Meble kuchenne lakierowane 6mb. 3 39600 4 58080 6 95832
2 Meble kuchenne z płyty fornirowanej 6mb 3 44400 4 65120 6 107448
3 Szafka łazienkowa lakierowana 1mb 12 18000 16 26400 20 36300
4 Szafa z drzwiami przesuwnymi
3mb
6 25440 9 41976 11 56434
5 Garderoba z płyty laminowanej 4mb 6 32340 8 47432 10 65219
6. Wsparcie pomostowe 1 13800
SUMA 31 173580 41 239008 53 361233
Uzasadnienie Meble pod wymiar są wykonywane zgodnie z indywidualnymi gustami oraz preferencjami klientów,  dostosowane do warunków pomieszczenia, w którym przewidziano montaż. Dlatego też czynniki, które kształtują ceny mebli na wymiar, są zróżnicowane, wykonawcy biorą pod uwagę przy ich ustalaniu szereg parametrów, w tym także swoje koszty funkcjonowania. Na ceny wpływają więc: materiały konieczne do ich wykonania, ich rodzaj, wymiary oraz długość zabudowy, jak również transport i montaż. Istotny wpływ mogą mieć również wykorzystane mechanizmy do przesuwania szuflad, zamknięć oraz doświetlanie elementów. Ze względu na różnorodność wzorów, do prognozy przyjąłem standardowe meble, najczęściej wykonywane. Przy kalkulacji cen, wziąłem pod uwagę branżowe katalogi, moje dotychczasowe doświadczenie a także cenniki ze stron internetowych konkurencji działającej na lokalnym rynku.

W roku wejścia mojej firmy na rynek, zastosuję ceny na poziomie dolnego pułapu cen konkurencji.  Będą miały na to wpływ również niższe koszty funkcjonowania. Nie mam rozbudowanego zakładu, nie będę zatrudniał pracowników. W latach kolejnych przewiduję 10 % wzrost  cen, co będzie wynikało z większej rozpoznawalności firmy, wzrostu cen materiałów i energii. Przewiduję również możliwość wystąpienia inflacji w związku z panująca pandemią i a także działaniami wojennymi w Ukrainie.  Wg moich wyliczeń, 60% ceny stanowi koszt materiałów, ich obróbki, transportu oraz złożenia. Wielkości produkcji wynikają z mojego rozeznania firm lokalnych, ich możliwości, przy założeniu pracy 1 osoby. W pierwszym roku, zdolność produkcyjna z uwagi wejścia na rynek będzie się wahać w granicach 40 – 50%  możliwości, w kolejnym roku 60%, w następnym 100%. Wg mojej oceny planowana wielkość produkcji, gwarantuje osiągnięcie zysku oraz będzie miała wpływ na dalszy rozwój firmy.

Koszty

Opracowując koszty, należy zwrócić uwagę na następujące sprawy.
1. Podane wielkości kosztów obejmują w pierwszym roku również pełne wsparcie pomostowe. Jak wiadomo, wsparcie pomostowe uczestnicy otrzymują w kwotach netto, bez VAT, natomiast w poniższych tabelach, należy również uwzględnić koszty podatku, oczywiście w tych pozycjach w których on wystąpi. Na pewno bez VAT będą składki ZUS, w  niektórych przypadkach koszt usług księgowych, polisy OC.

2. W poz. 8 kosztów jest pozycja: „Wartość sprzedanych towarów”. Dotyczy ona osób, które prowadzą sprzedaż i kupują towary np. w hurcie.
Wtedy cena hurtowa zakupu jest tą wartością sprzedanych towarów. W cenie sprzedaży ona będzie ujęta w pozycji przychodów. Różnica między przychodami ze sprzedaży a wartością sprzedanych towarów, jest Waszą marżą, jaką zarobicie na sprzedaży.

L.P. Wyszczególnienie Rocznie

(I rok działalności)

Rocznie

(II rok działalności)

Rocznie

(III rok działalności)

1 Zużycie materiałów 101860 150605 225380
2 Zużycie energii 1200 1440 1584
3 Wynagrodzenia 0 0 0
4 Narzuty na wynagrodzenia 0 0 0
5 Usługi obce 7200 7200 7200
6 Amortyzacja, w tym jednorazowa amortyzacja 0 0 0
7 Pozostałe koszty 5490 7764 13986
8 Wartość sprzedanych towarów 0 0 0
SUMA 115750 167009 248150
Uzasadnienie: W powyżej zaprezentowanej strukturze kosztów działalności przyjąłem następujące założenia:
Materiały
1. Koszty materiałów użytych do produkcji mebli, ich obróbki oraz transportu i złożenia, to 60% wartości sprzedaży. z Prognozy przychodów,  bez wsparcia pomostowego.  Ich wielkość jest następująca:
1 rok – 65806 zł
2 rok – 143405 zł
3 rok – 216740 złMateriały inne /biurowe, BHP/ – w pierwszym roku 100 zł miesięcznie /1200 zł roczne/ w kolejnych latach wzrost po 20% .

Paliwo – w pierwszym roku zaplanowałem zużycie 400 zł miesięcznie /w roku 4800 zł, w kolejnych latach wzrost o 20% rocznie.
Zużycie energii
Zużycie energii w pomieszczeniu użyczonego lokalu – 100 zł miesięcznie w pierwszym roku, w drugim roku wzrost 20%, w kolejnym 10%.

Usługi obce
W usługach obcych znajdują się:
1. koszty biura księgowego – 369 zł m-cznie.
2. usługi telekomunikacyjne – 123 zł m-cznie.
3. reklama – 123 zł m-cznie.
Koszty usług obcych zaplanowałem  w stałej wysokości przez cały okres programowania.

Pozostałe koszty
Pozostałe koszty obejmują:
1. nieprzewidziane wydatki – 200 zł miesięcznie (2400 rocznie)
2. polisa OC sprzętu 1200 zł rocznie,
3. Składki ZUS ( ale tylko społeczne)
– 1 rok – 1890 zł
– 2 rok – 4164 zł
– 3 rok – 10386 zł

Ważne do składek ZUS!!!
Przez pierwsze półrocze będę płacił tylko ubezpieczenie zdrowotne, przez kolejne dwa lata tzw. mały ZUS, potem najprawdopodobniej duży ZUS.
Jak zaplanować składki ZUS. Na stronie ZUS są tabele.
W pierwszym półroczu przyjmujemy, że nie płacimy składek ubezpieczenia społecznego, tylko zdrowotne.
Przez kolejne pół roku, płacimy składki ubezpieczenia społecznego, preferencyjnego ( możemy z niego korzystać maksymalnie 2 lata). Na stronie ZUS można znaleźć informację, iż  miesięczna ich wysokość w tym roku- 285,71, zaokrąglając do pełnych złotych 286 zł.
Ustalając składki na rok następny, można przyjąć ich wzrost na poziomie około 10%, będzie to w zaokrągleniu 315 zł. Pomnożymy to przez 6 m-cy i wyjdzie W II roku działalności podnieśmy składkę o kolejne 10%. (315*110%) , w zaokrągleniu wychodzi 347 zł i to mnożymy przez 12 m-cy. Wynik to kwota 4164 zł.

Ostatni rok okresu programowania. W tym roku pozostało nam 6 m-cy składek preferencyjnych i 6 miesięcy składki tzw. Duży ZUS.
I tutaj pierwsze sześć miesięcy – do wyliczonej na rok poprzedni składki 347 zł dodajmy 10% i wyjdzie w zaokrągleniu 382 zł
To pomnożymy razy 6 m-cy, wyjdzie 2292 zł.
Drugie półrocze III roku to Duży ZUS. Obecnie on wynosi w zaokrągleniu 1124 zł. Dodajmy do niego po 10% roczne, czyli 20%.bo musimy założyć, jaki on będzie za dwa lata.
1124*120% = w zaokrągleniu 1349 zł. Kwotę tę pomnóżmy przez 6 ostatnich miesięcy – wyjdzie 8094 zł.
Teraz dodamy razem oba półrocza, co da łącznie
2292 zł + 8094 zł = 10386 zł

Uwaga? Co to jest ostatnia pozycja kosztów – Wartość sprzedaży w cenach zakupu?
Ona dotyczy firm handlowych, tutaj wpisywana jest wartość zakupu wg cen hurtowych, czyli takich, jakie zapłaciliście za towar. Różnica między wartością zakupu wg ceny zakupu a wartością sprzedaży, stanowi wasza marża.

 

Na koniec chciałbym przypomnieć uczestnikom projektów, że musza pomyśleć o założeniu konta firmowego.  Tutaj jest ciekawa promocja konta firmowego. Warto sprawdzić.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype