Biznesplan – prościej się nie da. Rachunek zysków i strat.

Witam wszystkich, którzy przebrnęli przez wcześniejsze części biznesplanu. Na koniec pora zwieńczyć swoje dzieło chyba najważniejszym elementem planu, który zamierzacie realizować, a mianowicie pokazać, jakie efekty działań w ujęciu finansowym osiągnie firma w ciągu kolejnych 3 lat. To, co wypracujecie, pozwoli realizować Wam zarówno cele w aspekcie osobistym oraz cele biznesu. Wiadomo, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw oba cele są ze sobą nierozerwalnie związane, one świadczą o jakości życia rodziny oraz rozwoju firmy. Rachunek Zysków i Strat jest więc takim narzędziem, które pokazuje kondycję finansową firmy w perspektywie 3 lat. Wypracowany zysk będziecie musieli podzielić, między budżet państwa, cele prywatne. Musi również być tzw. zysk zatrzymany, czyli ta część, którą przeznaczycie na dalszy rozwój firmy.
Poniżej przedstawiam rachunek zysków i strat, a także komentarz, który należy napisać pod tabelką.

Ważne! Do tabeli w części przychodowej wpisujemy dane z tabeli „Prognoza przychodów z planowanej działalności”. U każdego mogą być wykazane w innej pozycji – jako produkcja, jako usługi, bądź też jako sprzedany towar, w przypadku sklepów.
Dalej wpisujemy koszty, które są wykazane w tabeli „Koszty” można je z powodzeniem skopiować.
A ostatni element tabeli, czyli zysk operacyjny, wyliczamy poprzez odjęcie od przychodów, wszystkie koszty działalności. Jak zauważycie, Zysk operacyjny, nie jest jeszcze tym zyskiem, który Wam zostanie na rachunku. Bo od tego zysku musicie sobie odjąć podatek dochodowy, którego wielkość jest zależna od tego, jaką formą podatkową się rozliczacie. Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, czy zasad ogólnych. Ja przyjmuję, że znakomita większość z Was, wybierze zasady ogólne, ze względu na kwotę wolną od podatku – 30000 zł oraz dość niski podatek, który aktualnie wynosi 17%, od lipca ma wynosić 12% z wyrównaniem od początku roku.

Poniżej tabela, na przykładzie firmy produkującej meble na wymiar.

Rachunek zysków i strat
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane bazując na wskazanych wcześniej przychodach i kosztach
Pozycja Rocznie
(I rok działalności)
Rocznie
(II rok działalności)
Rocznie
(III rok działalności)
Przychody ze sprzedaży produktów 173580 239008 361233
Przychody ze sprzedaży usług 0 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów 0 0 0
Zużycie materiałów i energii 103060 152045 226964
Wynagrodzenia 0 0 0
Narzuty na wynagrodzenia. 0 0 0
Usługi obce 7200 7200 7200
Amortyzacja 0 0 0
Pozostałe koszty 5490 7764 13986
Wartość sprzedanych towarów 0 0 0
Zysk operacyjny na działalności 57830 71999 113083

Komentarz do ujęcia liczbowego

Przedstawione w zestawieniu dane liczbowe, wynikają z wyliczeń przychodów oraz kosztów, które wykazane zostały w tabelach powyżej.  Pod każdą z nich, zostały one szczegółowo omówione. Zaznaczam, iż  przychodach został ujęty wpływ z tytułu wsparcia pomostowego – w roku 2022 – 13800 zł. W tabeli kosztowej są wykazane koszty ogółem, również te, które będą pokrywane ze wsparcia pomostowego. W zysku z działalności operacyjnej, zawiera się podatek dochodowy, obliczony wg zasad ogólnych – rozliczenie PIT. Jest również ubezpieczenie zdrowotne, liczone jako iloczyn osiągniętego zysku netto oraz stopy składki w wysokości 9%. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczane od podatku, można przyjąć że stanowi wręcz dodatkowe opodatkowanie działalności.
Składka zdrowotna w kolejnych latach wynosi:
1 rok – 5204,00
2 rok – 6480,00
3 rok – 10177,00

Z zestawienia wynika, że już w pierwszym roku przedsięwzięcie będzie rentowne.

I to już koniec opisu. Jeszcze w kolejnych wpisach będą artykuły związane z otwarciem i prowadzeniem firmy w początkowym okresie funkcjonowania. Zapraszam do śledzenia bloga.

Jeśli są osoby, którym pomogłem, proszę o polubienie mojej strony  Facebooku oraz recenzję.

https://www.facebook.com/BinkiewiczFinanse/reviews/?ref=page_internal.

Pozdrawiam wszystkich otwierających swoje biznesy i życzę wielu sukcesów w ich rozwoju.

Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype