Nie czekaj na ostatnią chwilę, działaj!!!

Czy zaglądałeś w ostatnim okresie czasu na stronę Powiatowego Urzędu Pracy?

Jeśli nie to koniecznie zajrzyj. Może właśnie na terenie Twojego miejsca zamieszkania, Urząd Pracy podał termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.
Nie wiem jak to jest na terenie innych powiatów, natomiast na terenie piotrkowskiego, wnioski te będą przyjmowane w okresie od 3 do 7 października 2016r. Ze złożonych wniosków, zostanie wyłonionych 40, które będą spełniać podane kryteria. Każda dotacja to 22.000 zł.

Celem programu jest wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy, dla których ustalono II profil pomocy.

Co to jest II profil pomocy?

Profilowanie jest to ustalenie dla bezrobotnego właściwego ze względu na jego potrzeby zakresu form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania.
Profil pomocy II jest skierowany dla osób wymagających intensywnego wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia. Realizacja Indywidualnego Planu Działania w tym profilu nie powinna przekroczyć 540 dni.

Jeśli spełniasz wymagania, nie czekaj na ostatnią chwilę. Zastanów się, czy byłbyś gotów podjąć działalność gospodarczą, ewentualnie czym chciałbyś się zajmować, jakie masz ku temu predyspozycje i doświadczenia. Nieraz już miałem styczność z osobami, które składały wnioski i dość często nie były ku temu należycie przygotowane. A co najgorsze chciały uruchomić działalność a nie wiedziały co chcą robić.
Firmy stworzone bez planu, wizji działania nie mają racji bytu i często po roku działalności -co jest wymogiem programu są zamykane. Dlatego warto przemyśleć sprawę, ocenić swoje możliwości, i zacząć działać.

Na co należy zwrócić uwagę?

Przede wszystkim trzeba doczytać w regulaminie zamieszczonym na stronie, na co można przeznaczyć środki finansowe i jak udokumentować zakupy nimi dokonane. Urzędy honorują zakupy przede wszystkim rzeczy nowych. Wartość używanych nie może przekraczać 8000 zł, i nie mogą być zakupione od rodziny i osób poręczających umowę dotacji. Maksymalna kwota na: zakup towaru handlowego stanowi 50% wnioskowanej kwoty, zakup pojazdu to 50% wnioskowanej kwoty (wyjątek stanowią działalności w której samochód jest głównym narzędziem pracy), reklama to 10% wnioskowanej kwoty, remont to 5% wnioskowanej kwoty, natomiast koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej, nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty.

Zwracam uwagę na to, aby zakładany profil działalności wynikał z dotychczasowego doświadczenia. Warto mieć potwierdzenia kursów, szkoleń, itp. Z doświadczenia wiem, że osoby planujące założyć firmę w kierunku, w jakim nie mają doświadczenia, raczej nie mają się co spodziewać, że pieniądze otrzymają.

Kolejna sprawa, na którą zwracam uwagę, to

Kryteria, na podstawie których wniosek otrzymuje określoną punktację.
I tak np.
– za rodzaj działalności można otrzymać od 1 do 3 pkt /najwyżej oceniana produkcja /.
– za innowacyjność od 0 do 3 pkt,
– długość okresu rejestracji w urzędzie – najwięcej 3 pkt dla osób zarejestrowanych powyżej 6 m-cy,
– trafność lokalizacji przedsięwzięcia – od 0 do 3 pkt,
– zabezpieczenie – maksymalnie 6 pkt dla umów poręczanych na podstawie prawa cywilnego, bądż
blokadą środków na r-ku.
– za udział środków własnych w finansowanym przedsięwzięciu – 2 pkt za udział powyżej 30%,
– dotychczasowe kwalifikacje i zatrudnienie – maksymalnie 3 pkt,
– stopień przydatności zakupów dokonanych ze środków pozyskanych z dotacji – maksymalnie do 3 pkt.

To tylko niektóre kryteria. Ogółem można zdobyć 50 pkt, przy czym aby otrzymać dotację, trzeba mieć
minimum 30 pkt.

Jeśli czujesz się na siłach,  działaj. Przeczytaj na temat niezbędnych wymagań, zweryfikuj czy się kwalifikujesz do dotacji. Jeśli już będziesz wiedział, że to jest to co chcesz robić, zbierz potrzebne dokumenty, przygotuj biznesplan i składaj  kompletny wniosek w wyznaczonym terminie.

Stanisław Bińkiewicz

Binkiewicz Finanse Logo

Osoby z powiatu piotrkowskiego, które potrzebują porady w opisywanym temacie, pomocy w opracowaniu aplikacji, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype