Środki na podjęcie działalności gospodarczej, czyli o Inicjatywie Jeremii

Na swoim blogu kilkakrotnie już poruszałem temat, który na forum Comperii wraca co jakiś czas w formie kolejnych zapytań. Cieszy mnie to, ponieważ świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu otwieraniem własnej działalności gospodarczej, czy jak kto woli o wzięciu sprawy w swoje ręce. Jednak należy do tego co jakiś czas wracać. aby usystematyzować zdobytą już wiedzę i wyjaśnić pewne pojęcia.
Tak więc pisałem już o środkach na podjęcie działalności gospodarczej, które oferują bezrobotnym Urzędy Pracy, a w tym wpisie, chciałbym przybliżyć temat Inicjatywy Jeremii.
Inicjatywa Jeremii została powołana w roku w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny jako forma pozadotacyjnego wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami programów unijnych na lata 2014-2020, odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz nisko oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz poręczeń dla firm a także innych instrumentów kapitałowych.
W jaki sposób środki te docierają do wykazujących zapotrzebowanie firm?
Wyjaśnię to na przykładzie województwa łódzkiego.
Otóż na jego terenie w 2007 roku został powołany Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy, w ramach którego są udzielane pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców.
Pieniędzmi na finansowanie zarządza Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK nie przekazuje pieniędzy bezpośrednio małym i średnim firmom, dokonują tego tzw. pośrednicy finansowi. Pośrednicy Ci biorą udział w konkursach ogłaszanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po wygraniu konkursu, otrzymują oni środki finansowe w postaci tzw. pożyczki globalnej, którą potem rozdysponowują wśród wykazujących zapotrzebowanie przedsiębiorców. Pośrednikami finansowymi są banki, fundusze pożyczkowe oraz inne podmioty finansujące działalność gospodarczą.
Obecnie ogłoszony został konkurs dla pośredników finansowych, do którego nabór wniosków mija
12 stycznia. W ramach konkursu, całkowita wysokość środków w ramach  Pożyczki Globalnej dla jednego Pośrednika wynosi 30.000.000 zł, z czego limit środków do przyznania na podstawie wniosku wynosi
8.000.000 zł. Po wyczerpaniu limitu, Pośrednik składa wniosek o kolejny limit.
W województwie łódzkim działa kilku pośredników finansowych, które dysponują środkami Funduszu Jeremii. Są to: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Inne podmioty które miały podpisane umowy na dystrybucję pożyczek w woj. łódzkim, to chociażby Inicjatywa Mikro z Krakowa.

Minął rok, skończyły się limity środków. Ale pocieszającą wiadomością jest ta, iż 21.12.2015r, został zawarty Aneks do Umowy o finansowanie Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego. Na mocy podpisanego Aneksu BGK będzie aktywnie zarządzał środkami do 2017 roku, dzięki czemu przedsiębiorcy województwa łódzkiego będą mogli nadal korzystać ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE.

Jeśli poszukujesz rozwiązań finansowych dla swojej firmy zadzwoń lub napisz maila.

Pozdrawiam

Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype