Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Piotrkowie Tryb.

Kto może w bieżącej edycji ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Za kilka dni, tj. od 6 do 10 marca, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb, będzie przyjmował wnioski osób bezrobotnych, o jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy.
Tym razem Urząd dysponuje środkami, umożliwiającymi dofinansowanie 89 nowych biznesów, w  kwocie
do 23.000 zł

Sprawdź, czy należysz do tych osób, które mogą się ubiegać o dotacje?

Środki na działalność są podzielone na dwie kategorie.

 1. 39 dotacji pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, jest przeznaczonych na aktywizację osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim,
 2. 50 dotacji pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim

Kim są przyszli przedsiębiorcy, którzy mogą składać wnioski z programu, wymienionego w punkcie 1?

Są to osoby, które ukończyły i powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup osób:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (czyli na poziomie ponadgimnazjalnym, tj. bez pomaturalnego, policealnego i wyższego).

A dla kogo skierowany jest drugi projekt?

Projekt wymieniony w punkcie drugim, skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 30 urodzin) bez pracy, zarejestrowane w PUP, jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Co oznacza termin „Młodzież NEET?

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do Młodzieży NEET, zalicza się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała ona udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4

Myślę, że warto pomyśleć o pracy na własny rachunek. Szczególnie osoby, które cenią sobie wolność, chcą sami decydować o swoim życiu, mają ciekawe pomysły, pasje itp. I chcą zarabiać konkretne pieniądze.
W następnym wpisie przekażę garść uwag, które mogą zadecydować o tym, czy dotacja zostanie przyznana, czy tez nie.

Stanisław Bińkiewicz

Przyszłych przedsiębiorców, zapraszam na indywidualne konsultacje.
1. Pomoc w napisaniu wniosku o dotację,
2. Pomoc w wyborze rodzaju działalności, formy opodatkowania, itp.
3. Cenne uwagi i zalecenia odnośnie działalności gospodarczej.
4. ABC budżetu domowego, oddzielenie finansów firmy od finansów gospodarstwa domowego.

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype