Zabezpieczenie transakcji handlowych czyli jak zabezpieczyć się przed stratą?

Czy zabawiłeś się w detektywa i pozyskałeś wszelkie niezbędne informacje o kontrahentach?

W poprzednim wpisie proponowałem Ci zabawienie się w detektywa, w celu prześwietlenia potencjalnych kontrahentów. Jest to bardzo ważne zadanie, bowiem prawidłowe jego wykonanie może mieć wpływ na sytuację finansową firmy. Nawet jedna niezapłacona faktura może doprowadzić firmę do upadku, tak więc dla jej dobra należy robić wszystko, aby takie ryzyko ograniczyć. Dzisiaj kolejna porcja wiedzy, czyli

jak zabezpieczyć transakcje handlowe.

Kiedy rozmawiam na ten temat z przedsiębiorcami, okazuje się, że bardzo mało uwagi przywiązują do zabezpieczenia transakcji. Dla właściciela firmy ważne jest, aby wyprodukowany towar czy też usługę sprzedać. Ponieważ na rynku istnieje duża konkurencja, większość transakcji jest wykonywana na podstawie ustnych uzgodnień, rozmów telefonicznych czy też zamówień e-mailowych. Z kontrahentem rozmawia się tak, by go nie urazić, w obawie, że zacznie kupować gdzie indziej. Nie zostaje mu więc przedstawiona żadna umowa pisemna ani jej zabezpieczenie. I kiedy potem okazuje się, że faktura nie została zapłacona, nie mamy dobrych atutów do dochodzenia należności. Bo nie dość że jest brak umowy, która powinna regulować warunki transakcji, to często okazuje się, że na dokumentach dostawy nie ma podpisów osoby, która towar odebrała.

Jak więc zabezpieczyć transakcje, zanim sprzedasz pierwszą partię towaru czy też usługę?

Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, iż w kontaktach handlowych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Oprócz wcześniejszego sprawdzenia kontrahentów w CEIDG, KRD, KRS itp. rejestrach, należy przyjąć, że:

wszelkie ustalenia między stronami, powinny zostać zawarte w ramach umowy.

Umowa powinna zawierać min. takie elementy jak warunki dostawy, ceny usług czy towarów, terminy wykonania usługi czy dostawy, warunki płatności a także ewentualne kary z tytułu nieterminowej realizacji umów. Bardzo ważnym zapisem  jest również możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku braku płatności z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty za zrealizowaną usługę.
W przypadku jakichkolwiek późniejszych uzgodnień, warto je wprowadzać do umowy aneksem.
Umowę powinny podpisać właściciele firm, bądź też osoby upoważnione, w przeciwnym razie będzie ona nieważna.

Aby poprawić bezpieczeństwo transakcji, warto skorzystać z zabezpieczenia w postaci
weksla in blanco.

Kiedy kontrahent nie płaci, należy wypełnić weksel na sumę roszczenia, przedstawić mu weksel do wykupu, a kiedy tego nie zrobi, należy wystąpić do sądu o uzyskanie nakazu zapłaty.

Jedną z opcji zabezpieczenia transakcji handlowych jest umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową, która może zrekompensować stratę spowodowaną brakiem zapłaty faktur.

Bardzo dobrą opcją zabezpieczenia transakcji, a przede wszystkim przed ewentualnymi zatorami płatniczymi jest faktoring.

Na podstawie umowy faktoringowej, Faktor /bank lub firma faktoringowa/, płaci za faktury przedstawione do wykupu,nawet do 100% ich wartości, przejmując prawo do przyszłych roszczeń wobec kontrahenta. W przypadku faktoringu pełnego Faktor bierze na siebie ryzyko braku zapłaty za fakturę. Warto zaznaczyć, że wiele z firm faktoringowych ma w swojej ofercie kompleksowe zarządzanie należnościami. Płynny dostęp do kapitału, dochodzenie roszczeń, kupno wierzytelności, to atuty, o których warto wiedzieć i w razie potrzeby korzystać.

Stanisław Binkiewicz

Binkiewicz Finanse Logo

Ps. Serdecznie polecam obejrzenie webinaru, dotyczącego uzdrowienia finansów osobistych zgodnie z Ekonomią Bożą.

webinary

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype