Biblia o finansach – o poszukiwaniu rady.

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców /Ps 1, 1/

Dzisiejszy temat poszukiwania rady został niejako wywołany audycją telewizyjną „Interwencja”, która została nadana 22 listopada 2016r. Wrócił w niej temat działalności Europejskiej Grupy Finansowej Council z Wrocławia, która doprowadziła wiele setek osób do niekorzystnego rozporządzania ich majątkiem, poprzez oszustwa kredytowe.

Na czym polegał proceder firmy,

która działała pod różnymi nazwami w całym kraju, nabierając naiwnych, nie posiadających wiedzy finansowej ludzi?
Pod płaszczykiem pomocy w wyjściu ze spirali kredytowej, czyszczenia BIK, ściągała ona do swych agencji tych, którzy uwierzyli, w coś, co naprawdę powinno ich głęboko zastanowić.

Kredyt bankowy z komornikiem, z zadłużeniem w BIK i BIG?

Żaden bank nie udziela takich kredytów. Ale osoba dumna, wstydząca się swej niewiedzy, nie szukająca mądrej rady wielu osób, kusiła się myślą o rychłym wyjściu z długu. Nawet, gdy była proszona o przyprowadzenie tzw. osoby wsparcia, nie usłyszała w swojej głowie dzwonka, który tak głośno dzwonił, że mało nie rozsadził czaszki. Nie widziała przed oczyma czerwonego światła, które ostrzegało przed zrobieniem kroku w topiel. Nie wiedziała też, że jak topielec w odmęty długu wciąga drugą osobę, często sąsiada, znajomego, członka rodziny, itp. W każdym razie dotychczas istniejący dług, ulegał podwojeniu, czasami potrojeniu. Dzisiaj prokuratury w całym kraju prowadzą postępowania wyjaśniające.

Co jakiś czas wracają sprawy naciągania ludzi. A to na oszczędności, w których wielu utraciło dorobek swojego życia /chociażby AMBER GOLD/, a to znowu na kredytach, na których równie dobrze można zarobić setki tysięcy zł /tak jak omawiana firma Europejska Grupa Finansowa Council.

Jaki jest główny powód takiego stanu rzeczy?
Ludzka Pycha!!

To ludzka pycha, to ukształtowana przez obecnie panujący pogląd istota traktowania swojej osoby, jako wszechwiedzącej, samowystarczalnej, nieskorej do ujawniania swojej niewiedzy, i wreszcie uważającej, że nie potrzebuje nikogo, kto podpowiedziałby co należy w danej sytuacji zrobić.

Gdzie więc szukać rady, i co na ten temat mówi Pismo Święte?

Kiedy podejmujesz ważne życiowe decyzje, powinieneś szukać rady.
Gdzie więc jej szukać?

1. Pismo święte

„Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
Twoje ustawy są moimi doradcami.”/Ps 119,24/

i jeszcze jeden cytat:

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” /Hbr 4.1/

W/w cytaty mówią o Biblii, jako Księdze życia, która powinna być swego rodzaju filtrem, przez który przechodzą ważne decyzje, w tym również finansowe. Ona w Słowie Bożym objawia wolę Boga.
Bóg wiedział, że ludzie będą mieli problem z pieniędzmi, że z czasem staną się one celem w sobie.
Dlatego wyposażył człowieka w zbiór zasad życiowych, które powinny być bezwzględnie stosowane, aby zachować życiową równowagę.

2. Boży ludzie

„Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.
Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.”//Ps 37, 30-31/

Takimi osobami mogą być osoby wierzące, zarówno świeckie jak i duchowne. Innymi słowy ludzie pobożni.

3. Współmałżonek

Księga Rodzaju 2,24 mówi: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z ną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”

Mąż i żona stanowią jedno ciało, potrzebują się oni nawzajem do tego, aby podejmować decyzje.
Mówi się, że Bóg przemawia do mężów poprzez ich żony, dlatego warto u siebie nawzajem szukać rady.

4. Rodzice

Księga Przysłów 6, 20-22 mówi: „Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki,
w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!
Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz;
gdy budzisz się – mówią do ciebie.”

Jeśli masz rodziców, powinieneś dziękować Bogu, za ten dar. Rodzice, mają olbrzymi bagaż doświadczeń.
Nieraz znajdowali się w trudnych życiowych sytuacjach, pokonali wiele przeszkód. I co najważniejsze, pragną, abyś był szczęśliwy.
Należy pamiętać jednak o bardzo ważnej rzeczy, że pierwszą osobą udzielającą rady czy opinii, ma być współmałżonek, w dalszej kolejności rodzice.

5. Jezus

Przeszukując Pismo Święte w poszukiwaniu pomocy, warto prosić także Jezusa o mądre rady.
Księga Izajasza 9,5 przedstawia Pana jako Cudownego Doradcę.
Księga Psalmów również wskazuje Boga, jako naszego doradcę.
„Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie. /Ps 32,8/
„Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce” /Ps 16,7/

I jeszcze jedna wskazówka, o której należy pamiętać.
Mianowicie, jeśli podejmujesz ważne decyzje w tym finansowe, powinieneś postarać się o uzyskanie porady od jak największej ilości doradców.

Mówi o tym Księga Przysłów 15, 22: ” Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców”

A na zakończenie przestroga!!! Czyich rad musisz unikać??

Jest to cytat, którym rozpocząłem ten post, pozwól więc, że również nim zakończę:

„Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców /Ps 1, 1/”

Stanisław Bińkiewicz

Ps. Jeśli potrzebujesz rady, nie potrafisz rozwiązać swoich trudnych spraw, to zaufaj.
Oczekuję na Twój kontakt!!!

 

 

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype