Idea płynności, czyli jak zamienić faktury w pieniądze

Dzisiaj trochę słów o faktoringu, który jest coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców, zastępując kredyt obrotowy. Czy różni się kredyt od faktoringu?. Spełniając podobne zadanie, czyli zapewnienie płynności finansowej, te dwa produkty finansowe mają jedną bardzo ważna różnicę. Faktoring działa „w tle” i nie jest widoczny w bilansie firmy, kredyt obrotowy stanowi jedną z pozycji pasyw.

Przed zawarciem umowy faktoringu, bilans firmy wygląda mniej więcej tak:

Aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne 30
Należności 170
Zapasy 200
Aktywa bieżące ogółem 400

Pasywa krótkoterminowe
Kredyty bankowe 80
Zobowiązania wobec dostawców 210
Zobowiązania budżetowe 50
Razem zobowiązania bieżące 340

Stosunek aktywów bieżących do pasywów bieżących wynosi 400:340=1,18

Teraz przyjmijmy założenie, że firma ma podpisaną umowę faktoringu i przedstawia do wykupu faktorowi swoje wierzytelności.  Faktor wypłaca 80% zaliczki od kwoty należności, czyli 136.
Firma mając te pieniądze spłaca kredyt bankowy, część pieniędzy przeznacza na spłatę zobowiązań wobec dostawców /30 /, resztą zasila rachunek bankowy. W ten sposób poprawia swoją płynność finansowa.
Po zaksięgowaniu tych operacji bilans wygląda zupełnie inaczej:

Aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne 56
Należności 34
Zapasy 200
Aktywa bieżące ogółem 290

Pasywa krótkoterminowe
Kredyty bankowe 0
Zobowiązania wobec dostawców 180
Zobowiązania budżetowe 50
Razem zobowiązania bieżące 230

Stosunek aktywów bieżących do pasywów bieżących wynosi 290:230=1,26

Korzystanie z faktoringu polepszyło płynność finansową firmy.

Przedsiębiorcy, którym nie jest obca idea faktoringu, wiedzą że występuje on w wielu odmianach.
Jest więc faktoring pojedynczy, faktoring globalny, inny podział na faktoring wierzytelnościowy i dłużny, z regresem i bez regresu. Ale większość nie wie, że dosyć niedawno pewien Faktor stworzył produkt, który rewolucjonizuje rynek faktoringu. Instrumenty w nim zawarte, skupiając najlepsze cechy popularnych na rynku odmian faktoringu, wspomagają samofinansowanie firmy, skupiając najlepsze ich cechy w jednym limicie. Nazywa się on Ideą Płynności. Ale o tym w następnym wpisie.

Pozdrawiam

Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype