„Na pomoc pracy” – czyli dla kogo środki unijne?

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciłeś zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy?
A może jesteś zagrożony zwolnieniem z tego powodu?

Te pytania zadaję osobom z województwa łódzkiego, chociaż wiem, że można się o to również pytać na terenie innych województw.
Chodzi o skorzystanie z możliwości udziału w projekcie Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Kadr, realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
Urząd pełni funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu „Na pomoc pracy”, jest przywrócenie, bądź podniesienie zdolności do zatrudnienia dla pewnej grupy osób, która wyrazi zainteresowanie, oraz wypełni formularz rekrutacyjny, który można pobrać na stronie internetowej projektu. W Piotrkowie Tryb., można go otrzymać w Biurze Projektu, przy ul. Armii Krajowej 22a /sala 7/.

Ile osób może skorzystać z pomocy?

Ze środków unijnych przeznaczonych na w/w cel mogą skorzystać łącznie 84 osoby, w tym 54 kobiety i 33 mężczyzn, mieszkających lub pracujących na terenie województwa łódzkiego.

Jaki jest program działań w projekcie „Na pomoc pracy?”

W ramach przewidzianych na ten cel środków, będzie można:

  • podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje,
  • przygotować się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku

zaplanowano możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, wg indywidualnego planu działania /36 osób/,
szkoleniach zawodowych jako przedstawiciel handlowy, telemarketer, opiekun osób starszych /dla 36 osób/, płatnym 3-miesięcznym stażu zawodowym również dla 36 osób, bądź też skorzystać z pośrednictwa pracy.

W drugim przypadku

zaplanowano doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności, potrzebnych do uruchomienia działalności gospodarczej.
Tutaj przewidziano bezzwrotne wsparcie do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, a także wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Szkolenia

mają odbywać się w miejscach, w których zbierze się grupa osób zainteresowanych.
Przewidziano 3 grupy po 12 osób w przypadku pierwszej ścieżki, w przypadku drugiej, 4 grupy po 12 osób.

Realizacja projektu ma potrwać do stycznia 2018 roku.

Można jeszcze zaznaczyć, że wartość projektu to 1  969 136,98, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu społecznego to kwota ponad 1,6 mln. zł.

Strona projektu: mcdk.info.pl  / dostępne formularze, materiały informacyjne/.

Jeśli ktoś jest zainteresowany projektem, warto poszperać, sprawdzić też czy program jest uruchomiony na terenie innych województw.

 

Stanisław Bińkiewicz

Binkiewicz Finanse Logo

 

Ps. Jeśli poszukujesz prezentów na gwiazdkę, koniecznie zajrzyj na stronę Złotych Myśli. Myślę, że coś ciekawego na pewno znajdziesz.

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype