Środki na podjęcie działalności gospodarczej – błędy formalne we wnioskach

W tym wpisie chciałbym poruszyć temat błędów formalnych, które mogą wpłynąć na odrzucenie wniosku o dotację, już na etapie wstępnym, eliminując możliwość uzupełnienia braków oraz brak możliwości odwołania się od Decyzji PUP. Kiedy jest dużo chętnych na Unijne pieniądze, a mała pula środków na Dotacje, pracownicy Urzędów robią wszystko, aby już na samym początku zredukować ilość wniosków, które przechodzą do dalszej rundy kwalifikacyjnej. Przekonał się o tym bezrobotny, który ubiegał się o dotacje w poprzedniej edycji. Otóż mimo, że miał dobry wniosek, został on odrzucony właśnie z przyczyn formalnych.
Pracownik weryfikujący stwierdził następujące uchybienia:
1. brak wyboru formy zabezpieczenia,
2. brak dokumentu potwierdzającego numer rachunku bankowego,
3. brak dokumentów potwierdzających nawiązanie współpracy z przyszłymi dostawcami, kontrahentami,
odbiorcami i podwykonawcami,
4. brak ofert handlowych do planowanych zakupów,
5. nie uwierzytelnienie załączonych do wniosku dokumentów.
Czytając te uchybienia z całą stanowczością mogę stwierdzić, że wniosek odrzucony był z premedytacją, ponieważ błędy powinny już wyjść przy jego składaniu i był czas aby braki uzupełnić W dokumentach jest wykaz załączników, które powinny być odhaczone na etapie składania – pracownik PUP powinien na nie zwrócić uwagę. Punkt pierwszy mógł być od razu zaznaczony, bowiem poręczycieli, dołącza się ich dopiero po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania. Nie uwierzytelnienie załączonych dokumentów – to pracownik przyjmujący wniosek powinien to zrobić. Na podstawie okazanych oryginałów, powinien zweryfikować okazane kserokopie. Brak dokumentów potwierdzających nawiązanie współpracy z dostawcami, kontrahentami itp. A jakie umowy może zawierać mała firma, która planuje uruchomienie smażalni. Przecież frytki, mięso, itp, kupuje się w sklepach, hurtowniach bez zbędnych zamówień. Konto również można założyć po przyznaniu dotacji. Ewentualnie ważnym na pewno błędem było nie załączenie ofert handlowych na planowane zakupy, ale to również można było uzupełnić je, gdyby pracownik PUP zwrócił uwagę.
Tak jak wspomniałem wcześniej musiało być sporo chętnych chcących otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej i trzeba było zredukować ich ilość już na wstępie. Tym wpisem chce zwrócić uwagę osobom ubiegającym się o Dotację aby już po napisaniu wniosku, sprawdzić wszystkie załączniki. W momencie zaś składania wniosku, poprosić pracownika PUP o weryfikację kompletności wniosku, sprawdzenie czy są wszystkie załączniki i dopilnowanie, aby uwierzytelnił załączone kopie dokumentów. W kolejnym wpisie uwagi do merytorycznej treści wniosku.

Stanisław Bińkiewicz

 

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype