Zostań przedsiębiorcą, czyli środki na start w woj. łodzkim

Czy myślałeś aby założyć własną firmę?
Czy chciałbyś realizować się prowadząc własny biznes?
A może chcesz wyjść z szarej strefy i zacząć działać legalnie?

Po dłuższym okresie posuchy w województwie łódzkim ruszyły programy unijne, które mają pomóc rozpocząć działalność gospodarczą osobom spełniającym pewne warunki.
Przez ostatnie lata środki finansowe na rozpoczęcie działalności gosp., oferowały w województwie Powiatowe Urzędy Pracy. W roku 2018 odbyły się przetargi organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na wyłonienie beneficjentów, którzy zajmą się wdrażaniem programów skierowanych dla przyszłych przedsiębiorców.
Na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej znajduje się wykaz instytucji, które aktualnie prowadzą nabory do projektów, w których można uzyskać dotację na otwarcie firmy. Wskazano tam zarówno podstawowe informacje, min. Odnośnie adresatów oferty,  terminów rekrutacji oraz danych kontaktowych, pod którymi można pozyskać szczegółowe informacje.

Różne są tytuły projektów:
– Przedsiębiorczość Twoją szansą
– Postaw na własny biznes w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym
– Od pomysłu do biznesu
– EKOlogiczny biznes
– Własny biznes szansą na lepszą przyszłość
– Droga do biznesu
– Łódzka  Fabryka Firm
– Przepis na biznes
– Stawiam na siebie

To tylko niektóre z projektów. Pozostałe znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Jakie są najważniejsze kryteria naborów?

1 Obszar zamieszkania.
W tym zakresie działania skierowane są:

a. Do osób zamieszkałych w tzw.  Łódzkim Obszarze Metropolitarnym.
Dla niewtajemniczonych Łódzki Obszar Metropolitarny jest to obszar obejmujący 28
gmin (w tym miasto Łódź oraz wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie),
leżących w 5 powiatach –  grodzkiego Łodzi oraz 4 powiatów ziemskich: brzezińskiego,
łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego).

b. Dla osób zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego, na obszarach słabo zaludnionych
     zgodnie ze st. urbanizacji DEGURBA 3.
     DEGURBA to zdefiniowana przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji
inwestycji/projektu klasyfikacja jednostek przestrzennych, zgodnie z którą jednostki przestrzenne
przyporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), pośrednie (02) i słabo zaludnione (03).

2. Status osób ubiegających się o wsparcie:
Projekty skierowane są do osób pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzających
rozpocząć prowadzenie DG, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 l. i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach oraz
bezrobotni mężczyźni w wieku – 30-49 lat, którzy nie należą do  grup wymienionych powyżej.

Co oferują projekty?

Nie we wszystkich projektach jest jednakowa wysokość środków finansowych przeznaczonych dla przyszłych przedsiębiorców. Mogą oni liczyć  na  max. 27000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne oraz na wsparcie pomostowe do 2200 zł miesięcznie przez okres programowania, na pokrycie podstawowych kosztów działalności. Oprócz wsparcia finansowego uczestnicy projektów będą korzystać z  doradztwa zawodowego, warsztaty z przygotowania biznesplanu, doradztwo specjalistyczne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości.

Środki finansowe jakie są przewidziane w projektach mogą pomóc Ci rozwinąć  własny potencjał, pasje, zainteresowania. Jest to naprawdę spory zastrzyk gotówki, który właściwie wykorzystany na starcie, z pewnością przyczyni się do rozwoju Twojej firmy w przyszłości.

Stanisław Binkiewicz

Napiszę skuteczny biznesplan!

Dla osób, które chcą pozyskać środki z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Piszę skuteczne biznesplany zarówno dla Urzędu Pracy, jak też innych podmiotów, realizatorów projektów unijnych.
Duża skuteczność, w branży finansowej od ponad 20 lat.
Biorę udział w komisjach oceny biznesplanów, wiem na co trzeba zwrócić uwagę, aby zakwalifikować się do projektu.

Zadzwoń!!!

Jestem doradcą finansowym z wieloletnim stażem w Banku oraz szkoleniach i doradztwie biznesowym z przedsiębiorczości i finansów. Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub e-mailowo.

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • linkedin
  • skype