Biznesplan – prościej się nie da. Klienci i charakterystyka rynku

To już kolejna odsłona biznesplanu dla młodych, biorących udział w Projektach „Biznes z Powerem”

Klienci i charakterystyka rynku

Rynek

Czy produkt / usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, czy też względem konkurentów?

Uwagi!

Ważne!. Tutaj trzeba wykazać się pomysłowością. W każdej działalności można znaleźć elementy, które będą wyróżniać firmę na rynku, dając pewną dodatkową wartość dla obsługiwanego klienta, tym samym wyróżnić się na tle konkurencji. Na blogu pisałem już o tzw. wartościach dodatkowych w artykule:

https://www.slowkilkaomalymbiznesie.pl/koncepcje-w-sprzedazy-xxi-wieku-prawo-wartosci

Tam pokazałem szereg przykładów takich wartości.

Poniżej przykład opisu w biznesplanie:

Branża meblarska w ostatnich kilku latach dynamicznie się rozwija. W początkach pandemii koronawirusa, duże problemy miały firmy produkujące meble o znacznym potencjale.  Musiały one zredukować zatrudnienie, co miało wpływ na wielkość produkcji. To dało pole do rozwoju mikroprzędsiębiorcom, którzy produkują meble na wymiar. Produkowane przeze mnie meble nie są nowością na rynku. Uzupełniają one istniejącą ofertę rynkową. To, czym pragnę wyróżniać się od konkurencji, działającej lokalnie, to dawanie tzw. dodatkowych wartości.

W pierwszej kolejności zaproponuję dodatkowe usługi.
Będą to:
– naprawa i regulację drzwi, prowadnic do szuflad, itp.
–  konserwację mebli,
–  przeróbkę gotowych już szaf,
–  demontaż pawlaczy.

Z uwagi na to, że pomieszczenia mieszkalne mają różną wielkość oraz funkcjonalność, dam klientowi możliwość samodzielnego określenia parametrów mebli, które będzie chciał zamówić. Będzie mógł współtworzyć, dostosować  szafki, zagospodarowując często niewielką przestrzeń podnosząc w ten sposób funkcjonalność pomieszczenia.

W podejściu do klienta, będę dawał inne wartości, również te niematerialne, w tym:

a/ doskonałość – do produkcji będę używał najlepszych materiałów występujących na rynku. W podejściu do klienta będę kierował się najwyższą kulturą, kreatywnością i zaangażowaniem w projekt. Przy zmianie w projekcie, klient będzie mógł zawsze liczyć na zrozumienie, bezproblemowość i elastyczność. Meble  będą wykonywane terminowo.

b/ stałość oferty – każdy klient będzie otrzymywał ode mnie taką samą usługę – wysokiej jakości, wykonaną z precyzją i maksymalną starannością.

c/poświęcenie uwagi – stosując strategię tzw. małych rzeczy, w swojej pracy  nad realizacja zamówienia, wiele uwagi poświęcę szczegółom. Wszelkie sprawy związane z zaopatrzeniem w materiały, postępem prac będę załatwiał, nie angażując klienta. Będę go na bieżąco o tym informował.

Przedstawione powyżej podejście do klienta, pozwoli mi odnieść sukces. Na przestrzeni ostatnich lat, rynek ulega ciągłym przeobrażeniom. Stare techniki sprzedaży nie dają już takich efektów jak w czasach o małej podaży towaru na rynku. Obecnie jest go bardzo dużo, jest w czym wybierać, klient jest coraz bardziej zagubiony. Obecny rynek kształtuje się w oparciu o tzw. marketing relacyjny, który od przedsiębiorcy wymaga:

– poświęcenia klientowi czasu i uwagi,
– fachowego doradztwa,
– edukowania,
– empatii,
– dodawania wartości,
– zapewnienia zawsze tej samej jakości towaru.

Te właśnie wymienione czynniki będą kształtować moją współpracę z osobami wyrażającymi zainteresowanie zamówieniem mebli na wymiar.

Czy istnieją bariery wejścia na rynek? Czy wymaga to dużych nakładów, posiadania technologii, know-how i patentów, koncesji?

Uwagi ogólne.

Firmy zarówno te wchodzące na rynek, jak też te, które już na rynku działają, spotykają szereg barier. Wśród nich można wymienić:

 1. Bariery rynkowe – czyli niekorzystne zjawiska związane z otoczeniem rynkowym:
  – wystawienie na działanie ostrej konkurencji działającej w wybranych segmentach rynku,  występowanie szarej strefy, stosującej ceny dumpingowe.
 2. Bariery związane z finansowaniem firmy, ze względu na wyższy koszt kapitału dla nowych
  podmiotów, problem z zabezpieczeniami kredytów, brak kapitału na rozpoczęcie i rozwój
  działalności.
 3. Bariery wynikające z polityki gospodarczej w tym niestabilność przepisów prawa, wysokie
  koszty działalności związane ze składkami ZUS, skomplikowanym systemem podatkowym.
 4. Bariery związane z niedostateczną informacją, dotyczącą dofinansowywanych szkoleń,
  dotacji, źródeł finansowania firmy,
 5. Bariery mentalne – brak skłonności do podejmowania ryzyka, poczucie strachu, że się nie
  powiedzie, mała odporność na stres, brak asertywności.

Przykład wypełnienia tej części biznesplanu.

Działalność, którą zamierzam prowadzić, nie wymaga posiadania koncesji, specjalnych pozwoleń i technologii. Najważniejszą barierą do przezwyciężenia w momencie otwarcia firmy, jest brak dostatecznych środków własnych. Dzięki możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach dotacji, bariera ta zostanie  skutecznie zniwelowana. Środki finansowe z dotacji, będę mógł przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego przy montażu mebli.  Kolejną barierą do pokonania jest brak środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej w najtrudniejszym, pierwszym okresie jej funkcjonowania. O ile dostanę szansę udziału w projekcie, bariera zostanie pokonana dzięki wsparciu pomostowemu, które przeznaczę na zapłatę obowiązkowych składek ZUS, zakupu materiałów, kosztów paliwa, usług telekomunikacyjnych, reklamy, itp.

Inne bariery wejścia na rynek to niekorzystne zjawiska związane z otoczeniem rynkowym: szara strefa stosująca ceny dumpingowe, bariery związane z niedostateczną informacją – dotacje, innych źródeł finansowania, obowiązujących przepisów prawa. W każdej branży występują również bariery administracyjne – np. niedoskonały system fiskalny, ciągle zmieniające się przepisy. Te bariery mogą być pokonane poprzez obserwację rynku i dostosowywanie się do funkcjonujących warunków, stałe doskonalenie swojego warsztatu, samokształcenie, itp.
Myślę również o konieczności pokonania tzw. barier mentalnych. Dotychczas obawiałem się otwarcia działalności, co było spowodowane moim lękiem przed nieznanym. Kierowałem się bardzo niską skłonnością do podejmowania ryzyka, wykazywałem niską asertywność oraz lęk przed zmianami.
Dzięki pracy nad sobą i zmianom przekonań, jestem gotowy stanąć naprzeciw nowych wyzwań życiowych.

Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący – proszę krótko opisać lokalne uwarunkowania.

Opisując ten punkt, wróć do opisu produktu, a konkretnie punktu, w którym opisywałeś możliwości rozwoju firmy w perspektywie 2 lat.

Przykład opisu:

Chciałbym odnieść się tutaj do części Opis przedsięwzięcia, a konkretnie do punktu opisującego możliwości rozwoju firmy w perspektywie 2 lat. Wykazałem tam, iż rynek mebli produkowanych na wymiar ma tendencję rosnącą, mimo obecnie mniej korzystnych perspektyw rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obniżona koniunktura budowlanki, wynika ze spadku zatrudnienia w branży, która była zdominowana przez pracowników ukraińskich. Ich powrót do walczącej z okupantem ojczyzny, znacznie spowolni tempo rozwoju rynku budowlanego i może mieć wpływ na inne branże w tym meblową w kolejnych latach. Głęboko wierze, iż branżą, którą reprezentuję, nie ucierpi. Gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego w ostatnich latach, spowodował przyrost gotowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Remontuje się również znaczną część budynków jednorodzinnych, wybudowanych w latach 70-tych XX wieku. Te zjawiska wpływają na kształtowanie się popytu na meble. Jeśli więc sytuacja finansowa polskich rodzin nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu wskutek postępującej inflacji, to rynek meblowy powinien mieć nadal tendencję rosnącą. Na stronie
https://tulodz.pl/materialy-partnerskie/rynek-nieruchomosci-w-lodzi-2021/UC6hsIe1hnczVwjCh1p6
znalazłem informację, iż wg stanu na koniec 2021 roku, w Łodzi dostępnych było 4 107 ofert nowych mieszkań i domów znajdujących się w 93 inwestycjach deweloperskich. Powstają duże osiedla: Przy Sarniej,  Nowe Złotno, czy Przędzalniana 64. Jest też również w trakcie budowy szereg apartamentowców w różnych dzielnicach Łodzi – apartamenty Curie, Kresowa, Mickiewicza, Marysińska, Matejki, na Wspólnej, Rokicie, itp. Uważam, że Pracy na pewno nie zabraknie dla tych firm które działają na rynku, ale także powstaną na terenie Łodzi i okolic.

Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości?

Moje dotychczasowe zaangażowanie, obserwacje rynku meblowego oraz rozmowy z właścicielami podobnych biznesów, wskazują na brak sezonowości w branży meblarskiej. Oczywiście, może wystąpić mniejsze zapotrzebowanie w sezonie świątecznym oraz letnim, niemniej jednak, usługi wykonywane są w mieszkaniach i niegroźna jest dla nich zmiana aury.

To wszystko, w powyższym temacie. Zapraszam do czytania kolejnych postów.

Stanisław Bińkiewicz

O Autorze 

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, uzyskał Certyfikat Doradcy Finansowego €FG, Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Konsultant Kryzysowy, Mentor Finansowy

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • linkedin
 • skype